Zverejnené: 23.06.2022

Životné poistenie je možné uzavrieť aj bez zbytočného papierovania


Article image

Uzatvorenie zmluvy životného poistenia bez zložitých papierových formulárov - to je hudba budúcnosti pre väčšinu tradičných poisťovní. Takáto možnosť však existuje už dnes - životná poisťovňa YOUPLUS sa môže smelo označiť za kompletne digitálnu. 
 
„Poučili sme sa z množstva vecí, ale pri pohľade späť je len veľmi málo toho, čo by sme urobili inak. Každý krok a každá skúsenosť boli totiž k nezaplateniu,“ hovorí generálny riaditeľ YOUPLUS.
Od akcionára dostali možnosť postaviť v ČR a SR poisťovňu na zelenej lúke. Nájsť na trhu to najlepšie a implementovať to do ich produktu. To celé zabaliť do digitalizovaného a inovatívneho obalu. Tento mix parametrov robí z Rizikového životného poistenia „4U“ TOP produkt na trhu životného poistenia.

Poisťovňa YOUPLUS má za sebou tri roky na českom trhu a viac ako dva roky na slovenskom. To vedie generálneho riaditeľa Ľubora Vrláka k bilancovaniu. „Aj napriek potrebe reagovať na množstvo nečakaných udalostí a čeliť množstvu výziev, sa naše pôsobenie na oboch trhoch nesie v znamení kontinuálneho rastu. Čas ukázal, že pomyselná loď, ktorej kormidlo sme na začiatku otočili, mieri správnym smerom,“ hovorí s tým, že ako sladkú odmenu za úsilie všetkých vníma nielen skvelé obchodné výsledky, ale aj skutočnosť, že
YOUPLUS je vidieť aj medzi konkurentmi, ktorí majú na trhu svoje miesto už 20 či 30 rokov. „Nielen že o nás vedia, ale v určitých oblastiach nás detailne analyzujú, čo vždy poteší,“ dodáva s úsmevom.

Čo priniesla doba covidová?

Keď s Covidom prišli prvé obmedzenia, prvá karanténa, trvalo YOUPLUS iba štrnásť dní ľahko poupraviť proces. „Vďaka 100 % digitalizácii, ktorá bola prioritou od vstupu na trh, bolo možné s klientom riešiť všetko na diaľku. Všetka administratíva od uzatvorenia cez medicínsky úpis a dokladovanie lekárskych správ, cez požiadavky na zmenu až po samotné on-line hlásenie škodových udalostí,“ vysvetľuje Filip Bartoš, riaditeľ distribúcie a marketingu YOUPLUS s tým, že počas krízy sa veci hýbu rýchlejšie ako v bežnej dobe.

Na otravné papierovanie môžete zabudnúť

YOUPLUS sa prezentuje ako „kompletne digitálna poisťovňa“. Veľa klientov to vníma tak, že si u nich môže vybaviť všetko cez internet a nemusí nikam chodiť. Tak to v YOUPLUS ale nefunguje. „Zmluvu je možné uzavrieť iba prostredníctvom našich obchodných partnerov, aktuálne spolupracujeme s takmer 12-tisíc poradcami v ČR a SR,“ vysvetľuje Filip Bartoš. Dôvod je jednoduchý. „Sme totiž presvedčení o tom, že oblasť životného poistenia je natoľko komplexná, že vyžaduje osobný prístup a odbornú radu,“ dopĺňa.

Čo teda pojem skutočne vyjadruje? Znamená to, že môžete zabudnúť na nepraktické papierovanie, pretože poradca s Vami všetko vyrieši priamo od pracovného stola cez počítač elektronicky. „Dnes všetci hovoria, že sú paperless. V skutočnosti ale býva často bez papiera len uzatvorenie poistenia. Keď potom príde na riešenie medicínskeho úpisu, dokladovanie dokumentov alebo požiadavky na zmenu, často prichádza k slovu starý známy papier,“ hovorí Filip Bartoš s tým, že tomu sa YOUPLUS chce jednoznačne vyhnúť. Preto u nich každý administratívny úkon vyriešite elektronicky, v jednotkách a v nulách. „Maximálne znižujeme administratívnu záťaž pre klientov, poradcov, aj pre seba a zrýchľujeme tak komunikáciu. Bolo nám jasné, že toto je budúcnosť, len sme netušili, ako je blízko a s akou silou nastúpi,“ uzatvára.

Ďalším príjemným benefitom takého prístupu je zníženie záťaže životného prostredia, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležitá a často diskutovaná otázka.
„Osobne ako najzásadnejšiu výhodu digitalizácie vidím možnosť istej individualizácie – teda zobraziť klientovi iba nevyhnutné informácie vzťahujúce sa k jeho konkrétnym požiadavkám a potrebám a samozrejme uľahčenie prístupu k tomu čo skutočne potrebuje,“ hovorí Vladislav Herout, riaditeľ podpory predaja Broker Consulting. „Z nášho pohľadu znamená kompletná digitalizácia zrýchlenie uzatvorenia zmluvy, pohodlie pre klienta, minimálnu chybovosť či úsporu našich nákladov. Pokiaľ ide o výhodnejšie ceny – nie som schopný posúdiť, nakoľko sa do ceny poistenia digitalizácia premieta, avšak ceny poistenia YOUPLUS v ČR patria k najlepším,“ komentuje Karl Šulc, riaditeľ divízie Swiss Life Select a podpredseda predstavenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

V čom spočívajú výhody konceptu Best partner

Ako uvádza Filip Bartoš, tak za úspechom YOUPLUS stojí predovšetkým Best partner concept, a to ako na strane vstupu, tak aj výstupu.
„Obklopili sme sa tými najlepšími partnermi, ktorí nám poskytujú systémovú a procesnú podporu,“ vysvetľuje s tým, že Best partner concept stojí na spolupráci. „Náš úspech je totiž podmienený našimi partnermi, a to ako na strane vstupov - IT a procesy, tak na strane výstupov – obchod.

Bez našich partnerov by bol náš úspech polovičný,“ približuje. 
Best partner concept tiež výrazne zlepšuje schopnosť rýchlo reagovať na množstvo situácií na trhu, ktorých bola spoločnosť svedkom v posledných troch rokoch. Primárne ide o rýchlosť, s akou sa poisťovňa prispôsobila meniacim sa podmienkam trhu v dobe pandémie. 

Čo prinesie budúcnosť?

Uplynulé roky úspešného podnikania posunuli YOUPLUS správnym smerom, dodali tie pravé skúsenosti a primerane zdravé sebavedomie. „Do budúcnosti určite neplánujeme zaspať na vavrínoch, chceme patriť k lídrom v oblasti inovácii,“ komentuje Filip Bartoš. Klienti aj obchodní partneri sa tak môžu tešiť na neustály produktový vývoj a na veľa technologických noviniek.

Čo ponúka
YOUPLUS už teraz?
Filip Bartoš formuloval niekoľko bodov, ktoré podľa neho stoja za postavením, ktoré si poisťovňa YOUPLUS vydobyla za posledné roky na trhu. Plynú z nich výhody pre klientov i obchodných partnerov.
  • „Jasná kvalita a transparentnosť produktov, vrátane textácie poistných podmienok, ktoré sme písali tak, aby im rozumel každý.“
  • „Unikátny elektronický medicínsky underwriting, vďaka ktorému je 60 % všetkých zmlúv schválených ihneď po podpise návrhu zmluvy klientom a schválenie zmluvy sa tak z dní skráti iba na minúty. Predstavte si to tak, že klient pri podpise návrhu zmluvy vypĺňa zdravotný dotazník, u väčšiny poisťovní je tento dotazník skontrolovaný v poisťovni a v priebehu niekoľkých dní až týždňov je známy verdikt o prijatí do poistenia. Náš systém dokáže 60 % zmlúv vyhodnotiť automaticky a klient tak okamžite vie, na čom je.“
  • „Rýchle poistné plnenie – priemerná doba spracovania od poskytnutia požadovaných dokladov u nás bola 44 hodín, naša najrýchlejšie zlikvidovaná udalosť bola hotová iba za 10 minút.”
  • „Doteraz vyplatených 98,4 % nahlásených poistných udalostí.“
  • „Celkovo nám dôveruje už 86 tisíc klientov, ktorým aktuálne poskytujeme krytie vo výške viac ako 4,6 miliárd EUR.
 

Experti radia: Aké parametre by si mal klient predovšetkým strážiť v rizikovom poistení?  

Vladislav Herout, riaditeľ podpory predaja Broker Consulting
„Najzásadnejšími finančnými parametrami sú poistné sumy potrebných rizík. Ďalším kľúčovým parametrom môžu byť čakacie a karenčné doby, následne potom ’sub limity’, ktoré sú ale skôr doménou neživotného poistenia. Cena poistenia je samozrejme podstatným parametrom pre rodinný rozpočet, ale pri uzatváraní poistenia by mala byť až ako poslednou témou. Aj veľmi lacné poistenie sa môže ukázať zbytočne drahým, pokiaľ v prípade udalosti neposkytne to, čo by klient skutočne potreboval alebo očakával. Nefinančné parametre, ako je rozsah krytia, výluky, spôsob a rýchlosť likvidácie a podobne, sú vždy dôležitejšie ako finančné parametre.“
 
Karl Šulc, riaditeľ divízie Swiss Life Select a podpredseda predstavenstva Fincentrum & Swiss Life Select
„Ohľadne výberu jednotlivých poistných rizík vždy odporúčame tie poistenia, ktoré zásadne ohrozujú finančnú stabilitu poisteného či jeho rodiny. Teda – poistenie pre prípad smrti, invalidity, kritických ochorení a prípadne dlhodobé pracovné neschopnosti. Určenie výšky konkrétnych poistných súm je potom rýdzo individuálna záležitosť daná metodikou a vyžaduje vždy starostlivú analýzu života klienta. Čo zahŕňa jeho príjmy, výdavky, rezervy, rodinnú situáciu, zdravotný stav a ďalšie dôležité informácie.“

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách