Zverejnené: 02.07.2018

Zmena cenníkov bánk od 1.júna 2018


Article image

Banky opäť upravovali svoje cenníky. Podľa zákona banky musia zverejňovať zmeny 2 mesiace pred ich platnosťou, aktuálne zverejnili zmeny platné od začiatku roka. Celkom mení cenníky zatiaľ 7 bánk, konkrétne VÚB, UniCredit Bank, Slovenská Sporiteľňa, ČSOB, Poštová banka, OTP a Oberbank.

 

Poštová banka mení cenník od 1.6.2018

UŽITOČNÝ ÚČET

Od júna  bude mať majiteľ UŽITOČNÉMU ÚČTU iba jeden výber hotovosti cez POŠTOMAT, ktorý banka zároveň zaradila do Produktov a služieb zahrnutých v cene balíka. Predtým mal klient neobmedzený počet výberov hotovosti cez POŠTOMAT.

Poistenie k UŽITOČNÉMU ÚČTU

Banka rozšírila poistenie k UŽITOČNÉMU ÚČTU o Poistenie osobných vecí – základný balík (mesačné náklady spojené s poistením) za poplatok 1,50 € a Poistenie osobných vecí – rozšírený balík (mesačné náklady spojené s poistením) za poplatok 3,00 €.
Predtým bolo iba Poistenie platieb k osobnému účtu (mesačné náklady spojené s poistením) za poplatok 1,50 €, ktoré banka naďalej poskytuje.

Poplatky súvisiace s osobnými účtami

Do cenníka bola  doplnená služba zasielanie Mesačného výpisu z účtu poštou  pre UŽITOČNÝ ÚČET SENIOR, ktorý bude bez poplatku a zasielanie Mesačného výpisu z účtu poštou pre ostatné účty – nadštandardná služba s  poplatkom za zaslanie 1,00 €.

Platobné Karty

Výber hotovosti z bankomatu cez POŠTOMAT bude za poplatok vo výške 1 €. Predtým bol poplatok vo výške 0,30 €, ako za výber z bankomatu Poštovej banky.  

Spotrebiteľské úvery platné 

Od 1.5.2018 banka zaradila do cenníka službu Vystavenie potvrdenia súvisiaceho s čiastočným alebo úplným predčasným splatením úveru na žiadosť dlžníka alebo spoludlžníka,  vyhľadanie archivovanej úverovej dokumentácie a vyhotovenie jej fotokópie, výpočet odplaty úveru.

Poplatok za službu bude úhradu skutočných nákladov spojených s vystavením potvrdenia, vyhľadaním archivovanej úverovej dokumentácie a vyhotovením jej fotokópie, výpočtom odplaty úveru.

Prvé vyhotovenie fotokópie úverovej dokumentácie a výpočtu odplaty úveru je bez poplatku.

 

Slovenská Sporiteľňa mení cenník od 1.7.2018

Účet

Osobný účet/Space účet Mladý

100% zľava z poplatku za vedenie účtu pri realizácií v sledovanom období súčasne: 

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay
 • min. 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 
 • alebo ak aktíva klienta v sledovanom období dosiahnu 15 000 € 
 • alebo ak aktívne využíva platobnú kartu vydanú k Business účtu 

predtým

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 € 
 • min. 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 
 • alebo ak aktíva klienta v sledovanom období dosiahnu 15 000 € 
 • alebo ak aktívne využíva platobnú kartu vydanú k Business účtu 


Osobný účet Exclusive

100% zľava z poplatku za vedenie účtu pri zrealizácií v sledovanom období súčasne: 

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 400 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay
 • min. 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 
 • alebo ak aktíva klienta v sledovanom období dosiahnu 30 000 € 
 • alebo ak aktívne využíva platobnú kartu vydanú k Business účtu 

predtým

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 400 €
 • min. 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 
 • alebo ak aktíva klienta v sledovanom období dosiahnu 30 000 € 
 • alebo ak aktívne využíva platobnú kartu vydanú k Business účtu 


Osobný účet, Space účet Mladý

50% zľava z poplatku za vedenie účtu pri zrealizácií v sledovanom období súčasne: 

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 100 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay
 • min. 1 pravidelnú platbu (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 

predtým

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 100 €
 • min. 1 pravidelnú platbu (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 


Osobný účet Exclusive

50% zľava z poplatku za vedenie účtu pri zrealizácií v sledovanom období súčasne: 

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 € v obchodoch, na internete, cez aplikáciu Google pay
 • min. 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 

predtým

 • bezhotovostné platby kartou vo výške min. 200 €
 • min. 3 pravidelné platby (na základe trvalých platobných príkazov na úhradu a/alebo súhlasov s inkasom s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru) 
 • min. 1 platbu/vklad na sporenie aspoň vo výške min. sumy sporenia 

 

Ostatné Poplatky súvisiace s Účtom

V cenníku pribudol poplatok za Zverejňovanie Účtu Na internetovej stránke http://transparentneucty.sk/  za mesačný poplatok 5 €.

Platobné služby

Pri Vklade hotovosti na Účet 3. Osobou  si od 1. júla 2018  bude banka poplatok vo výške 3 € účtovať aj pri hotovostnom vklade 3. osobu v prospech Space karty Junior v Pobočke. 

Platobné karty

Debetná karta Space karta Junior

Hotovostné dobitie Space karty Junior na Pobočke bude od júla 2018 bez poplatku,  predtým bol poplatok 3 €.

Kreditné karty

Banka zrušila poplatok 150 € za Vydanie núdzovej hotovosti/núdzovej karty pri pobyte mimo SR (pri strate, krádeži). 

Spotrebné úvery na Čokoľvek

Od júla si klienti za poistenie spotrebných úverov a hypoték priplatia.
Rozšírený súbor Poistenia k úveru 6,50 % zo splátky úveru/mesiac,  predtým 5,20 % zo splátky úveru
Komplexný súbor Poistenia k úveru 8,80 % zo splátky úveru/mesiac, predtým 7,50 % zo splátky úveru

Úver na bývanie

Základný súbor Poistenia k úveru 8,90 % zo splátky úveru/mesiac, predtým 7,90 % zo splátky úveru
Rozšírený súbor Poistenia k úveru 11,00 % zo splátky úveru/mesiac, predtým 10,10 % zo splátky úveru
Komplexný súbor Poistenia k úveru 13,30 % zo splátky úveru/mesiac, predtým 11,90 % zo splátky úveru

Ostatné poplatky

Do cenníka Slovenská sporiteľňa doplnila služby  Vydanie potvrdenia o odplate podľa Občianskeho zákonníka za poplatok 10,90 € (Vydanie potvrdenia je jedenkrát bezplatné počas trvania Zmluvy, ktorou sa poskytuje Spotrebný úver na čokoľvek, Povolené prečerpanie alebo Kreditná karta) a Úhrada nákladov v súvislosti s vydaním potvrdenia na účely posúdenia následkov čiastočného alebo úplného splatenia Spotrebného úveru na Čokoľvek v prípade ak k čiastočnému alebo úplnému splateniu nedôjde za poplatok 9,00 €.

 

ČSOB mení cenník od 1.7.2018

Účty

ČSOB Pohoda

Aktívne využívanie účtu – zľava 50 %

 • ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

Predtým 

 • ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci 
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

ČSOB Extra Pohoda

 • ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci 
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

Predtým

 • ak kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) 
 • a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) 
 • a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci 
 • alebo priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby 
 • alebo ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver

Termínované a sporiace účty

V cenníku pribudol poplatok 3 € za Hotovostný výber zo sporiaceho účtu. Poplatok za hotovostný výber zo sporiaceho účtu sa účtuje vždy (pri výbere v rámci dispozičnej lehoty, pri predčasnom výbere, ako aj pri výbere 25 % zo zostatku pri Sporiacom účte Depozit). Poplatok je zúčtovaný zo sporiaceho účtu v posledný kalendárny deň mesiaca.


Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie

V cenníku pribudla služba Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB za poplatok 0 €. Vzťahuje sa na hotovostný vklad cez vybrané bankomaty ČSOB s vkladovou funkcionalitou.

Platobné karty

Debetné platobné karty

Od júla 2018 bude ČSOB mať v ponuke Vkladovú kartu:

Poplatok za vedenie platobnej karty  s poplatkom 0,00 €. 
Znovu vydanie karty v prípade straty, krádeže *, zmeny údajov držiteľa karty* , predčasnej obnovy karty*, poškodenia karty* , zmeny image obrázka na už vydanej karte  s poplatkom  10,00 €. 
Expresné vydanie platobnej karty s poplatkom 30,00 €. 
Zmeny na žiadosť klienta: (opätovné zaslanie PIN*, zmena denného limitu*, zmena čísla účtu k platobnej karte a pod.) s poplatkom 5,00 €.
Zmena PIN cez bankomat s poplatkom 2,50 € . Zmena PIN nie je možná 35 dní pred exspiráciou platobnej karty. Opätovné zaslanie PIN nie je možné zadať expresne.
Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB s poplatkom 0 €.

*Platí aj pre realizáciu cez kanály ELB (ČSOB Internetbanking 24, ČSOB BusinessBanking Lite a ČSOB SmartBanking).

MasterCard Gold

Banka zvýšila poplatok za vedenie debetnej platobnej karty  na 105,90 € ročne, predtým bol  poplatok 100,00 € ročne. V cene poplatku je zahrnuté cestovné poistenie Exclusive. Poplatok za platobnú kartu banka účtuje na ťarchu účtu klienta v dvoch sumách - 49,50 € ročne za platobnú kartu a 56,40 € ročne (predtým 50,50 €) za cestovné poistenie.

Poistenie k platobným kartám

Za poistenie platobných kariet si klienti priplatia.

VISA Classic/VISA Classic Študent/Debit MC

Cestovné poistenie Standard 21,60 €/ročne,  predtým  18,30/ročne
Cestovné poistenie Standard Family 54,00 /ročne, predtým  48,80 €/ročne
Cestovné poistenie Exclusive 56,40  €/ročne, predtým 50,50 €/ročne 
Cestovné poistenie Exclusive Family 123,60/ročne, predtým  111,00 €/ročne
 

Debit Gold MC 

Cestovné poistenie Standard 21,60 €/ročne,  predtým  18,30 €/ročne
Cestovné poistenie Standard Family 54,00 €/ročne,  predtým 48,80/ročne
Cestovné poistenie Exclusive Family 123,60 €/ročne,  predtým 111,00 €/ročne

Transakcie platobnými kartami

V cenníku pribudla služba:
Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB za poplatok 0 €. Vzťahuje sa na hotovostný vklad cez vybrané bankomaty ČSOB s vkladovou funkcionalitou.

Spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry za poplatok 2 €
SmartPay za poplatok 0 €.
 
Kreditné karty

MasterCard Credit Basic, MasterCard Credit Standard, MasterCard Credit Gold

Cestovné poistenie Standard 21,60 €/ročne, predtým  18,30/ročne
Cestovné poistenie Standard Family 54,00 €/ročne,  predtým  48,80 €/ročne
Cestovné poistenie Exclusive 56,40  €/ročne,  predtým 50,50 €/ročne 
Cestovné poistenie Exclusive Family 123,60/ročne, predtým 111,00 €/ročne

Transakcie kreditnými platobnými kartám

V cenníku pribudla služba:
Hotovostný vklad – vklad cez bankomat ČSOB za poplatok 0 €. Vzťahuje sa na hotovostný vklad cez vybrané bankomaty ČSOB s vkladovou funkcionalitou.
Spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry za poplatok 2 €
SmartPay za poplatok 0 €.

 

UniCredit Bank mení cenník od 1.7.2018

Spotrebiteľské úvery

Nový poplatok:
Za spracovanie žiadosti o predčasné ukončenie poistenia schopnosti splácať Úver (vrátane prípadov ukončenia poistenia z dôvodov predčasného splatenia Úveru; výnimku tvoria len prípady, keď klient požiada a vyčerpá nový úver s poistením od rovnakého poisťovateľa)  za poplatok 3 % zo sumy poplatku za zaradenie do poistenia

Úvery na bývanie a hypotekárne úvery

Nový poplatok:
Za spracovanie žiadosti o predčasné ukončenie poistenia schopnosti splácať Úver (vrátane prípadov ukončenia poistenia z dôvodov predčasného splatenia Úveru; výnimku tvoria len prípady, keď klient požiada a vyčerpá nový úver s poistením od rovnakého poisťovateľa) za poplatok 5 % zo sumy poplatku za zaradenie do poistenia

 

Oberbank mení cenník od 1.7.2018

Platobné karty

Servisné poplatky týkajúce kariet MasterCard Standard
Úprava poplatkov

 • za vystavenie náhradnej karty z dôvodu poškodenia, straty a krádeže na 10,00 €, predtým 5,00 €
 • za neoprávnenú reklamáciu na 5,00 €, predtým 4,98 €
 • za vydanie núdzovej karty v zahraničí na 230,00 €, predtým 232,36 €
 • za výplata núdzovej hotovosti v zahraničí na 165,00 €, predtým 165,97 €

 

OTP Banka mení cenník od 1.8.2018

Úverové produkty pre obyvateľstvo

Banka zrušila poplatky pri:

otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí (okrem ŠFRB) a vzdanie sa záložného práva (poplatok nebude účtovaný ak vystavenie súhlasu bude vyhotovené v súvislosti s predčasným splatením úveru pri výročí fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby, ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu)   za poplatok 33 € 

otp EXPRES úver,  otp REFINANC expres
otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Nečerpanie, resp. nedočerpanie úveru za poplatok 3% z nečerpanej, resp. nedočerpanej čiastky úveru, max. 200,00 €

 

Banka zaradila do cenníka poplatky pri:

otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Poplatok za druhé a ďalšie čerpanie úveru za poplatok 10 €

otp EXPRES úver, otp REFINANC expres
otp HYPO úver,  otp REFINANC úver,  otp AMERICKÁ hypotéka

Manuálne rozhodovanie vrátanie profilovania žiadosti o úver za poplatok 105 €

 

VÚB  mení cenník od 1.10.2018

VÚB Kontá

Banka zrušila zľavu pre:

Majitelia VÚB Účtov, zriadených od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding, a.s., majú poskytnutú 100% zľavu z mesačného poplatku za vedenie VÚB Účtu po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy o VÚB Účte, a to za splnenia nasledovnej podmienky: riadneho a včasného splácania akéhokoľvek úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Majiteľom účtu (ktorý je súčasne dlžníkom z úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.). 100% zľava z mesačného poplatku za vedenie konta sa uplatní v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Majiteľ účtu splnil podmienku podľa tohto bodu na jej poskytnutie

Zmeny v Základnej ponuke produktov na výber:

 - Debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel

Maximálny počet debetných platobných kariet daného typu vydaných v rámci konta je 2 ks, pričom jeden držiteľ karty môže vlastniť z daného typu karty len 1 ks. Maximálny počet všetkých debetných platobných kariet vydaných na všetkých držiteľov v rámci konta je 5 ks .

Predtým

Debetná platobná karta Maestro Dobrý Anjel  (v rámci konta môže byť zriadená iba 1 platobná karta Maestro Dobrý anjel na majiteľa účtu alebo inú oprávnenú osobu

- Vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks Sporiacich účtov alebo max. 4 ks Sporiace účty a 1 ks Sporiaci účet k hypotéke ) a zasielanie výpisov z týchto účtov

 Predtým

Vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov

Bezhotovostné operácie -  platobný styk

Ostatné služby pre non SEPA – prevody. Urgentné europrevody a urgentné non SEPA – prevody

Non STP poplatok za manuálne spracovanie prevodu z dôvodu chýbajúcich, nesprávnych údajov na platobnom príkaze alebo pri požiadavke na neštandardné spracovanie prevodu na základe žiadosti klienta s poplatkom 5 €, predtým 6,60 €

Platobné karty

Debetné karty

Výber hotovosti debetnými platobnými kartami

Z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a.s.) a v zahraničí s poplatkom 2,50 €,  predtým 2 €

Kreditné karty - Flexikarta plus

Vedenie kartového účtu   za poplatok 1,30 €, predtým 1,20 €

Výber hotovosti (bankomat, Cash advance)

Mastercard Standard  a Flexikarta plus  2% z transakcie, min. 7,60 €,  predtým 2% z transakcie, min. 6,60 €

Pribudla služba Platba prevodom – kampaň, ktorá bude bez poplatku a Zaslanie výzvy na 100% inkaso dlžnej sumy s poplatkom 0,50 €.

Služby k platobným kartám

Kreditné karty  - Flexikarta plus

V cenníku pribudla služba  Znovuvydanie karty (obnova)za poplatok  10 €

Kreditné a debetné karty

Pribudla služba  Poplatok za Potvrdenie o výške odplaty -  poplatok skutočné náklady.

Poplatok sa účtuje za každé ďalšie vystavenie Potvrdenia o výške odplaty s výnimkou prvej žiadosti držiteľa karty. Potvrdenie je možné poskytnúť pre karty vydané od 1.5.2018 vrátane

Úvery

Povolené prečerpanie, Spotrebné úvery

V cenníku pribudol poplatok za Potvrdenie o výške odplaty – poplatok  skutočné náklady.

Splatný ku dňu vystavenia Potvrdenia o výške odplaty. Poplatok sa účtuje za každé ďalšie vystavenie Potvrdenia o výške odplaty s výnimkou prvej žiadosti dlžníka

 

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách