Zverejnené: 10.03.2020

Zmeny cenníkov jednotlivých bánk od 1.1.2020


Article image


Banky naďalej pokračujú v úprave svojích cenníkov. Podľa zákona banky musia zverejňovať zmeny 2 mesiace pred ich platnosťou. Od 1. januára 2020  mení cenníky zatiaľ 8 bánk, konkrétne Slovenská sporiteľňa, ČSOB, OTP, UniCredit Bank, Poštová banka, Tatra banka, Prima banka a  VÚB.Slovenská sporiteľňa od 1.1.2020

Elektronické služby

Poplatky za správu bezpečnostných predmetov

Banka ruší poplatok vo výške 2,00 € za Vydanie GRID karty.

Automatické ukončenie trvalého príkazu po vykonaní stanoveného počtu príkazov, po prevedení stanovenej sumy či ku konkrétnemu budúcemu dátumu bolo za poplatok 3,00 €.

Po novom:

Ukončenie TP zadané elektronicky:

 • bezplatne pre Osobný účet, Osobný účet Exclusive, Space účet Mladý a Space účet študent
 • 0,50 € pre ostatné účty

Ukončenie TP zadané v pobočke alebo telefonicky cez Klientske centrum:

 • 3,00 € pre všetky typy účtov.

Platobné karty

Debetné karty

Od 1.2.2020 bude zmena označenia platobných kariet na VISA elektronická /Space a VISA elektronická/Maestro.

Doteraz bolo označenie VISA Electron/Space a  VISA Electron/Maestro.

Používanie debetných platobných kariet

Zobrazenie zostatku na účte/kartovom účte cez bankomat inej banky bude za poplatok 0,50 €, predtým bol poplatok  0,30 €.

Výber hotovosti z bankomatu Iný bankomat v zahraničí za poplatok 6 €, predtým bol poplatok 5 €.

Kreditné karty

Banka od januára 2020 ruší poplatok 12,00 € za vydanie a obnovenie Štedrej karty a mesačný poplatok pre Štedré karty s úverovým rámcom od 300 € do 1500 €. Poplatok je vo výške 0,50 €, predtým bola služba bezplatná.

Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou na účet znižuje banka pri kreditnej karte VISA Classic a Štedrej karte na 2,50 €, predtým bol poplatok 5,00 €.

Zmena limitov používania Kreditnej karty, zmena bezkontaktnej funkcionality,  aktivovanie služby Dočasné limity na Obchodnom mieste, cez Klientske centrum bude za poplatok 5 €, predtým bola služba spoplatnená sumou 3,00 €.

Zrušenie služby Expresné doručenie kreditnej karty a PIN kódu, ktorá bola za poplatok 40,00 €.

Platby od sumy 50,00 € za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie realizované cez platobný terminál budú spoplatnené vo výške 3,00 €, doteraz bol poplatok len za platby cez internet.

 

ČSOB od 1.1.2020
 

Balíky služieb

ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda

V cene balíka bude od januára 2020 zahrnutá služba:

Poistenie pravidelných výdavkov pre prípad:

PN s mesačným plnením 125 € alebo 250 € max. 3 mesiace smrti s jednorazovým plnením 1 500 € pripoistenie Medifón.

 • Variant A 2,50 €/mesačne
 • Variant B 4,50 €/mesačne

Ostatné poplatky k balíkom služieb a bežným účtom

Výzva na úhradu debetného zostatku na účte bude za poplatok 3,00 €, predtým bol poplatok vo výške 1,50 € + poštovné.

Upomienka na úhradu debetného zostatku na účte bude za poplatok 7,00 €,  predtým bol poplatok 5,00 € + poštovné.

Elektronické bankovníctvo

Banka od januára 2020 pozastavuje poskytovanie služby ČSOB Internetbanking 24, ČSOB Info 24 a ČSOB Linka 24. V balíkoch služieb budú zahrnuté služby elektronického bankovníctva Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking. Banka zapracováva službu ČSOB API (PSD2) pre tzv. tretie strany.

PSD2 - Payment Services Directive je nová smernica Európskej únie. Upravuje platobné služby na vnútornom, európskom, trhu. EÚ touto úpravou chce dosiahnuť najmä zvýšenie ochrany spotrebiteľa, nakoľko sprísňuje bezpečnostné požiadavky pre elektronické platby a zároveň umožňuje poskytovanie nových platobných služieb.


OTP od 1.1.2020

Platobný styk

Tuzemský platobný styk

Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA úhradu zadaný v obchodnom mieste a  Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu/ SEPA úhradu zadaný v obchodnom mieste - Rýchly vnútrobankový prevod (debetný alebo kreditný) bude za poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok vo výške 1,50 €.

Úhrada na základe trvalého príkazu na úhradu zadaného v obchodnom mieste banky bude  za poplatok 1,50 €, predtým bola služba za poplatok vo výške 0,80 €.

SEPA platobné operácie

Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu/SEPA úhradu zadaná: v obchodnom mieste bude za poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok vo výške 1,50 €.

Úhrada na základe trvalého príkazu na úhradu zadaná: v obchodnom mieste bude  za poplatok 1,50 €, predtým bola služba za poplatok vo výške 0,80 €.

Cezhraničný platobný styk

Úhrada - Jednorazový platobný príkaz na úhradu - Regulovaná platba v EUR  zadaná  v obchodnom mieste ) bude za poplatok 2,50 €, predtým bol poplatok vo výške 1,50 €.

Platobné karty

Debetné platobné karty

Maestro Int. PayPass, Bratislavská mestská karta, Maestro Ready,

Vydanie / obnova platobnej karty bude za poplatok 1,00 € / mesačne, predtým bol poplatok 10,00 € / ročne.

VISA Classic

Vydanie / obnova platobnej karty bude za poplatok 1,50 € / mesačne, predtým bol poplatok 20,00 € / ročne.

MasterCard Gold

Vydanie / obnova platobnej karty bude za poplatok 4,00 € / mesačne, predtým bol poplatok 45,00 € / ročne.

Služby k debetným kartám

Znovuvydanie platobnej karty (strata/odcudzenie/poškodenie) bude bez poplatku, predtým služba bola spoplatnená vo výške 10,00 €.

Zobrazenie zostatku v bankomate inej banky bude za poplatok 0,50 €, predtým bol poplatok vo výške 0,30 €.

Kreditná karta MasterCard Standard Credit

V cenníku pribudol poplatok vo výške 5,00 € za Zrušenie kreditnej karty do jedného roka od jej prvého vydania a poplatok vo výške 10,00 € za Zmeny na kreditnej karte.

Elektronické bankovníctvo

V ponuke už nebude Autentifikačné zariadenie GRID karta, ktorá bola za poplatok 2,00 €.

UniCredit Banka od 1.1.2020

Balíky služieb

Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov iných bánk v SR i zahraničí pre konta založene od 1.1.2020:
 
Pre U konto                          2 výbery
Pre U konto PREMIUM   5 výberov
U konto TANDEM              0 výberov
 
Predtým Výbery hotovosti debetnou kartou z bankomatov iných bánk v SR i zahraničí pre všetky kontá v neobmedzenom počte bez poplatku (pre kontá založené do 31.12.2019).
 

Debetné karty

Výber eurohotovosti z bankomatu iných bánk v SR a v krajinách EHP bude za poplatok 2,00 eura, predtým bol poplatok vo výške 1,50 eur.

Poštová banka od 1.3.2020

Účet

Užitočný účet bude od marca poskytovaný klientom banky za poplatok 5,90 eur mesačne, do marca 2020 si klienti zaplatia za účet 5,00 eur.

Banka pri Užitočnom účte vyradila:
 • Poistenie  platieb (mesačné náklady spojené s poistením) 1,50 eur
 • Poistenie osobných vecí – základný balík (mesačné náklady spojené s poistením) 1,50 eur
 • Poistenie osobných vecí – rozšírený balík (mesačné náklady spojené s poistením) 3,00 eur
Užitočný účet pre seniora

Banka vyradila z balíka pre seniorov službu Výplata poštovým doručovateľom.

Produkty a služby zahrnuté v cene balíka

Od 1.1.2020 budú k účtom vydané iba 2 platobné karty, 3. a 4. karta k účtu bude za mesačný poplatok 1,50 eur. Pretým boli k účtu vydané 4 platobné karty.

Platobné karty

Banka vyradila službu z cenníka:
Cestovné poistenie k platobnej karte
 • Individuálne za poplatok 15,60 eur pri neembosovaných aj embosovaných kartách
 • Rodinné za poplatok 24,18 eur pri neembosovaných aj embosovaných kartách
Banka zaviedla nový poplatok za obrazenie zostatku na účte v bankomate inej banky vo výške 0,50 eur. Zobrazenie zostatku na účte v bankomatoch Poštovej banky bude bez poplatku. 

Pribudol aj poplatok vo výške 5,00 eur za Bezhotovostnú platbu za hazardné hry. Poplatok sa bude účtovať pri platbách za hazardné hry, stávkovanie a lotérie vo výške platby nad 30,00 eur. Pri predplatených platobných kartách bude táto služba bez poplatku.

Platobné služby

Hotovostné a bezhotovostné platobné služby

Banka zaviedla poplatok vo výške 1,30 € pri realizácií transakcií na Pošte. Poplatok sa týka aj Výplaty poštovým doručovateľom -  služba k UŽITOČNÉMU ÚČTU SENIOR. 

Za výbery hotovosti v pobočkách a na poštách si klienti zaplatia 4,00 eura. Predtým bol poplatok vo výške 3,00 eura

Tatra banka od 31.3.2020

Depozitné produkty

Balík služieb Tatra Personal

K zmene podmienok došlo pri poskytnutí 100% zľavy z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra Personal pre deti vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku. Detský účet bude aj naďalej bez poplatku, ak zároveň aj zákonný zástupca dieťaťa bude mať v banke otvorený bežný účet s balíkom služieb Tatra Personal.
 
Bežné účty v EUR a cudzích menách

Doručenie výpisu z účtu poštou bude za poplatok 2,00 € + poštovné / kus, predtým bol poplatok 0,50 € + poštovné / kus. 

Hotovostné operácie uskutočnené v pobočkách banky

Vklady a výbery

Vklad hotovosti na účet treťou osobou bude za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok  3,00 €.
Výber hotovosti z účtu bude za poplatok 5,00 €,  predtým bol poplatok 4,00 €.

Pokladničné služby pre menu EUR a cudzie meny

Spracovanie mincí pri vklade:
 • nad 50 ks mincí bude poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 €, predtým to bolo 5 % zo sumy, min. 1,00 €.
Spracovanie mincí pri výbere:
 • nad 50 ks mincí bude poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 €, predtým to bolo 5 % zo sumy, min. 1,00 €
Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v mene EUR za iné nominálne hodnoty bude za poplatok:
 • 0,01 €/kus, min. 5,00 €, predtým to bolo 0,01 €/kus, min. 1,00 €. 

Bezhotovostné operácie


SEPA platba v rámci krajín EÚ a EHP a SEPA inkaso
 • spracovanie prijatej platby bude za poplatok 0,20 €, predtým bol poplatok 0,18 €,
 • spracovanie platobného príkazu doručeného formou písomného príkazu na úhradu a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live bude za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 3,00 € ,
 • Spracovanie platobného príkazu prostredníctvom Internet bankinguTB, Internet bankinguTB pre mobilné zariadenia a VIAMO bude za poplatok 0,20 €, predtým bol poplatok 0,18 €,
 • automatická splátka kreditnej karty bude za poplatok 0,20 €, predtým 0,18 €,
 • realizácia trvalého platobného príkazu na úhradu a SEPA inkasa bude za poplatok 0,20 €, predtým bol poplatok 0,18 €,
 • zrušenie trvalého platobného príkazu na úhradu a súhlasu so SEPA inkasom/mandátu formou písomného príkazu v pobočke banky a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live bude za poplatok 5,00 €, predtým  bol poplatok 2,00 €,
 • zmena súhlasu na SEPA inkaso/mandátu v pobočke banky a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live bude za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 2,00 €,
 • zmena trvalého príkazu v pobočke banky a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live bude za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 2,00 €.
Banka zaviedla poplatok 5,00 € za zadanie trvalého platobného príkazu na úhradu a súhlasu so SEPA inkasom/mandátuformou písomného príkazu v pobočke banky a prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live.

Platobné karty

Debetné platobné karty
Visa Electron, MasterCard

Banka od 31.3.2020  zaviedla poplatok za zobrazenie zostatku v bankomate inej banky vo výške 0,50 €.
Poplatok za výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR a v zahraničí bude vo výške 3,00 €, predtým bol poplatok 2,00 €.
Poplatok za spracovanie platby kartou bude vo výške 0,20 €, predtým bol poplatok 0,18 €.
Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude vo výške 3,50 €, predtým bol poplatok 3,00 €.
 
Kreditne platobné karty
Visa, Visa Platinum

Poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry bude vo výške 3,50 €, predtým bol poplatok 3,00 €.
Mesačný poplatok za zasielanie papierových výpisov z kartového účtu poštou bude za poplatok 2,00 € + poštovné/kus, predtým bol poplatok 0,50 € + poštovné/kus.
Platobný príkaz z kreditnej karty bude za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 3,00 €.
 
Banka zrušila poplatok vo výške 50,00 € za dočasné navýšenie celkového úverového rámca na kreditnej karte prostredníctvom služby Overlimit.
 

Úvery

Bezúčelový úver / Refinančný úver

Banka zvýšila poplatok za zmenu úveru na 50,00 €, z pôvodných 40,00 €. Poplatok platí pre zmenu dňa splátky a zníženie úrokovej sadzby.
 
Americká hypotéka, Hypotéka

Banka zaviedla poplatok za doručenie návrhu na vklad zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti na príslušný Okresný úrad, za službu si klient zaplatí 30,00 € / jedna zmluva.

Prima banka od 1.5.2020

Depozitné produkty - Bežné účty

Klienti si po novom za Osobný účet mesačnr zaplatia 4,90 eur, predtým bol mesačný poplatok za vedenie účtu vo výške 3,90 eur.

Debetné platobné karty

Debit Mastercard
Výber hotovosti z iného bankomatu v SR a Výber hotovosti z iného bankomatu v zahraničí bude za poplatok 3,00 eura, predtým bol poplatok 2,50 eur.

Mastercard Standard
Výber hotovosti z iného bankomatu v SR bude za poplatok 3,00 eura, predtým bol poplatok 2,50 eur.

Úverové produkty

Pôžička, Hypotéka
Poplatok sa zvýši aj za Vklad v hotovosti na úverový účet. Poplatok bude vo výške 3 ,00 eura, pretým bol poplatok 2,50 eur.

Platobné služby hotovostné

Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba a Výber v hotovosti bude za poplatok 3,00 eura, predtým to bolo 2,50 eur.

Pokladničné služby
Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene nad 50 ks  bude za poplatok 3,00 eura za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta, predtým bol poplatok  2,50 eur za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí ostáva bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta.

Banka zrušila poplatok za Spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene do a nad 20 ks vrátane. Do 20 ks bol poplatok 0 eur a nad 20 ks bol poplatok 1,00% zo sumy, min. 1,00 eur.

Platobné služby bezhotovostné

Príkaz na úhradu (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky), Zmena trvalého príkazu/inkasa a Zrušenie trvalého príkazu/inkasa v pobočke banky bude za poplatok 3,00 eura, predtým bol poplatok 2,50 eur.

Ostatné služby

Banka zrušila poplatok 50,00 eur za Potvrdenie o zostatku úveru s budúcim dátumom vydané bankou na klientovu žiadosť.

VÚB od 1.6.2020

Bežné účty v € a v cudzích menách a VÚB Kontá

Odovzdávanie výpisov poštou bude za poplatok 1,50 €/obálka, predtým bol poplatok poštovné + obálka.
Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke častejšie ako 1x mesačne bude za poplatok 10,00 € / výpis a Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke 1x mesačne a menej často  bude bezplatne.
Predtým za Odovzdávanie výpisov osobne v pobočke bol poplatok 10,00 € / výpis.
Banka zrušila službu Zrušenie služby Odovzdávanie výpisov schránkou, ktorá bola za poplatok 10,00€ / schránka.

Hotovostné operácie na účtoch v € a na účtoch v cudzej mene

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB, a. s.:
 • mince € do 50 ks (vrátane) a bankovky bude za poplatok 1,50 €
 • mince € nad 50 kusov a bankovky – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) bude za poplatok 1,50 €
Predtým
 • mince € do 100 ks (vrátane) a bankovky za poplatok 1,00 €
 • mince € nad 100 kusov a bankovky – za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100 ks) za poplatok 1,00 €
 
Výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta (neúčtuje sa pri výbere a opätovnom vklade v prospech účtu vo VÚB, a. s.) :
 • do 5 000 €, resp. prepočet v CM (vrátane) bude za poplatok 5,00 €,  predtým to bolo za 4,00 €.
 • nad 5 000 €, resp. prepočet v CM  bude za poplatok5,00 €, predtým to bolo za 4,00 €.
Šeková knižka – predaj bude za poplatok 3,00 €, predtým bol poplatok 1,30 €.
 
Vkladové účty a vkladné knižky:
Vklad v hotovosti:
 • mince € nad 50 kusov – za každých začatých 50 ks mincí (vrátane prvých 50 ks) za poplatok 1,50 €,
predtým
 • mince € nad 100 kusov – za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100 ks)  za poplatok 1,00 €.  

Bezhotovostné operácie / platobný styk

SEPA–Europrevody, SEPA inkasá a Urgentné prevody v rámci VÚB, a.s. v pobočke budú za poplatok 5,00 €, predtým bol poplatok 3,00 €.

Ostatné služby pre SEPA – Europrevody a SEPA inkasá

Zvýšenie poplatku na 5,00 € z pôvodných 3,00 € bude pri:
 • Trvalý príkaz, automatický prevod - zmena / zrušenie v pobočke
 • Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním v pobočke
 • Autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie v pobočke 

Banka zrušila poplatok 10,00 € za Osobitné potvrdenie o vykonanej platbe.
 

Ostatné prevody pre non SEPA – prevody, urgentné europrevody a urgentné non SEPA - prevody

Banka zrušila poplatok 10,00 € za Potvrdenie o vykonanom prevode (SWIFT, avízo, osobitné potvrdenie) zaslané poštou, emailom, osobne.

Platobné karty - Debetné karty


Výber hotovosti debetnými platobnými kartami:
 • z bankomatu (okrem VÚB, a. s.) a cez službu Cash advance na Slovensku a v zahraničí bude za poplatok 3,00 €
Predtým
 • z bankomatu na Slovensku (okrem VÚB, a. s.) a v zahraničí za poplatok 2,50 €
 • Cash advance na území SR a v zahraničí za poplatok 1,5 % z transakcie, min. 7,00 €

Platobné karty - Kreditné karty


Výber hotovosti (bankomat, Cash advance):

Mastercard Standard  - 2% z transakcie, min. 8,00 €, predtým 2% z transakcie, min. 7,60 €.
Mastercard World  - 2% z transakcie, min. 8,00 €, predtým 3,00 €.
Šikovná karta  - 2% z transakcie, min. 8,00 €, predtým 2% z transakcie, min. 7,60 € / z bankomatu VÚB, a. s. 2,30 €.

Služby k platobným kartám
Bezhotovostná platba kartou za hazardné hry  pri debetných aj kreditných kartách bude za poplatok 3,50 €.
Predtým pri debetných kartách bol poplatok 3,00 € a pri kreditných kartách bola služba bezplatná.
Cezhraničná konverzia - kreditné karty bude za poplatok 2 % z transakcie.

Úvery na bývanie

Poskytnutie úveru bude za poplatok 2 % z objemu úveru, predtým bol poplatok 0,80 % z objemu úveru.
Iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka budú za poplatok 100,00 €, predtým to bolo 50,00 €.
Vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka bude za poplatok 0,30 €/strana, predtým bol poplatok 0,20 €/strana.
 

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt:
 • v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) 5,00 €, predtým to bolo 4,00 €
 • v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) 5,00 €, predtým to bol poplatok 4,00 €
Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách