Zverejnené: 19.04.2017

Zmeny sadzobníka ČSOB od 1.10.2016


Article image

Banka od 1.10.2016 dopĺňa transakcie Výber v hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a bankomatov skupiny KBC v mene EUR  pre produkt Platobný účet so základnými funkciami. K uvedenému produktu je do 1.10.2016 zahrnité v cene balíka  Výber v hotovosti z bankomatov ČSOB v SR.

Balíky služieb, bežné a vkladové účty

Banka mení podmienky pre poskytovanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda pre balíky služieb zriadené od 1.10.2016,  mení výšku poplatku za vedenie balíka služieb Extra Pohoda na 12 € mesačne z pôvodných 9 €. Zároveň dopĺňa  do balíka služieb platobnú kartu Debit Gold MC CL.

ČSOB Extra Pohoda

Balík služieb s 50% zľavou z poplatku získa klient ak:

  • kreditný obrat na účte bude min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci a súčasne budú zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne sa zrealizuje mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) za tovar a služby alebo
  • priemerný mesačný stav úspor klienta alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € alebo
  • má klient zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo
  • má zriadený balík služieb ČSOB Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 €, alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver.

Balík služieb bude klient  využívať bez poplatku  kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Extra Pohoda.

Predtým mohol klient využiť iba 100 % zľavu za podmienky ak úspory v ČSOB dosiahli v aktuálnom mesiaci minimálne 20 000 €.


ČSOB Pohoda

Balík služieb s 50% zľavou z poplatku získa klient ak:

  • kreditný obrat na účte bude min. 400 € v aktuálnom mesiaci a súčasne budú zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne sa zrealizuje mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) za tovar a služby alebo
  • priemerný mesačný stav úspor klienta alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 € alebo
  • má klient zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo
  • má zriadený balík služieb ČSOB Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 €, alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver.

Balík služieb bude klient  využívať bez poplatku  kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.


Predtým bola 50% zľava z poplatku  ak kreditný obrat na účte dosiahol  min. 400 € mesačne  a súčasne  ak boli zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) alebo
50% zľava  ak bolo zrealizovaných aspoň 5 platieb mesačne platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) za tovar a služby.
100% zľavu z poplatku za balík služieb ČSOB Pohoda mohol klient získať aj spojením dvoch 50% zliav alebo ak priemerný stav jeho aktív v ČSOB dosiahne v aktuálnom mesiaci minimálne 15 000 €.

Hypotekárny úver a spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Banka nahrádza poplatok vo výške 100 € za  Urgentné spracovanie úveru (čerpanie do 2 hodín, schválené do 5 hodín) za nový poplatok vo výške 150 € za Urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver  a  Urgentné čerpanie úveru.   Užitočné články

Finančný Kompas v médiách