Zverejnené: 23.06.2022

Akcionár


Akcionár je majiteľ akcií určitej spoločnosti, je aj podielnik akciovej spoločnosti. Veľkosť akcionárovho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy. Akcionár má právo na dividendu alebo inými slovami na podiel na zisku spoločnosti. Má právo na riadení akciovej spoločnosti, právo na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti, v prípade, že daná spoločnosť zbankrotuje. Ak akciová spoločnosť vytvorí dlh, akcionár nie je povinný tento dlh splatiť, nekoľko neručí za záväzky akciovej spoločnosti. 

Po zániku spoločnosti akcionár ručí do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku. Môže sa stať, že pri likvidačnom konaní akciová spoločnosť použije celý podiel akcionára na vyplatenie svojich záväzkov.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách