Zverejnené: 23.06.2022

Aktíva


Aktíva  sú z hľadiska formy všetok majetok. Medzi aktíva patrí hotovosť, pohľadávky, materiál, výrobky a podobne. Opakom aktív sú pasíva, teda všetky záväzky firmy alebo jednotlivca, od ktorých sa v budúcnosti očakávajú náklady. Aktívum možno považovať za investíciu, ktorá pomôže zvýšiť kúpnu silu. Najcennejšie aktíva budú tie, ktoré vyprodukujú najväčšie množstvo peňazí s najmenšou námahou.

Typy aktív:
  • Dlhodobé aktíva - určené na použitie v spoločnosti po dobu dlhšiu ako jeden rok.
  • Krátkodobé aktíva - tie, ktoré má spoločnosť perspektívu predať, spotrebovať alebo zrealizovať za menej ako jeden rok.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách