Zverejnené: 24.05.2022

Autorizovaná platba


Autorizovaná platba je platba, pri ktorej sú zadané všetky povinné údaje, ako suma, číslo účtu, alebo číslo karty, dátum platnosti, CVV kód (označenie kontrolného verifikačného kódu uvedeného na platobnej karte). Následne je platba autorizovaná overovacím kódom zaslaným bankou buď cez sms, alebo vygenerovaním čítačkou, alebo iným spôsobom.

Overovanie používateľa platobných služieb v praxi znamená, že sa používateľ platobnej služby pri vykonávaní platobných operácií platobnými kartami na internete autentifikuje použitím dvoch alebo viacerých autentifikačných prvkov, napríklad heslo, PIN,zosnímanie biometrických údajov a pod. 

Banky sú povinné pri každej platbe overiť totožnosť používateľa platobnej služby. Ak totožnosť používateľa platobnej služby nie je korektne overená, platba bude zamietnutá.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách