Zverejnené: 07.11.2018

b-mailBezplatné sledovanie zmeny na účte alebo kreditnej karte, doručenie informácie formou push notifikácie, SMS alebo e-mailu. Aktivuje sa prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banky, Internet bankinguTB alebo služby DIALOG Liv. Služba b-mail informuje klienta iba o tých zmenách, ktoré chce vidieť. 

B-mail k účtu posiela:

  • informácie o platbách kartou,
  • informácie o prijatých a odoslaných transakciách,
  • avízo o nezrealizovanej platbe v pobočke alebo prostredníctvom DIALOG Live či Internet bankinguTB

B-mail ku kreditnej karte posiela informácie o:

  • pravidelných pohyboch na kreditnej karte,
  • zrealizovanej úhrade dlžnej sumy,
  • novom výpise kartového účtu,
  • aktuálnom disponibilnom zostatku na kreditnej karte.
     


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách