Zverejnené: 16.03.2017

Bezúročné obdobie


Bezúročné obdobie je časové obdobie, počas ktorého banke alebo nebankovej spoločnosti neplatíte úrok za požičané peniaze. Týka sa to však len požičaných prostriedkov cez Kreditnú kartu. 

Podmienkou je dodržanie termínu splatnosti požičaných peňazí, inými slovami v stanovený deň musia byť všetky požičané prostriedky z Kreditnej karty splatené a vtedy na úrokoch nezaplatíte ani cent. V prípade prekročenia bezúročného obdobia  bude nesplatená časť úveru úročená štandardne. Je najväčšou výhodou pre Kreditné karty.

Dĺžka bezúročného obdobia je od 40 do 55 dní

Záleží v akej banke a za akých podmienok ste uzavreli zmluvu. Niektoré banky výnimočne pri niektorých Kreditných kartách neponúkajú bezúročné obdobie.  

Ak vlastníte Kreditnú kartu, nemusíte nedostatok finančných prostriedkov riešiť čerpaním povoleného prečerpania na bežnom účte, ale môžete využiť Kreditnú kartu a jej bezúročné obdobie. Bezúročné obdobie sa vo väčšine prípadov nevzťahuje na hotovostný výber z bankomatu, len na platby kartou či už v obchode alebo cez internet. Pre výbery hotovosti z bankomatu je preto lepšie využiť Debetnú kartu, ktorú máte vydanú k bežnému účtu.

V skratke, ak máte Kreditnú kartu, používajte ju len na bezhotovostné platby. Ak vyčerpané peniaze splatíte pred uplynutím lehoty splatnosti, nebude platiť žiadne úroky z čerpanej sumy.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách