Zverejnené: 18.04.2017

Blokácia platobnej karty


 V prípade straty, krádeže, zneužitia  debetnej alebo kreditnej karty je potrebné túto udalosť ohlásiť banke, ktorá kartu vydala. Vydavateľ karty následne odcudzenú či stratenú kartu zablokuje pre platby v elektronických platobných termináloch (POS terminál) a bankomatoch.

Stratu alebo krádež platobnej karty je možné nahlásiť

  • telefonicky (24 hodín denne) priamo v autorizačných centrách jednotlivých bánk
  • prostredníctvom call centra vydavateľskej banky
  • osobne alebo telefonicky v banke, ktorá Vám platobnú kartu vydala

Banky ponúkajú možnosť blokácie karty aj cez účet prostredníctvom elektronického bankovníctva. Blokácia karty ale nie je trvalá iba dočasná.

Pri telefonickej blokácii je potrebné zavolať na telefónne číslo, ktoré je uvedené na webovej stránke každého peňažného ústavu. Po overení identity bude karta okamžite a trvalo zablokovaná. Je vhodné  si uvedené telefónne číslo, ktoré je uvedené aj na zadnej strane platobnej karty uložiť do mobilného telefónu, aby bolo v prípade potreby k dispoziícii.

Pri embosovaných kartách (s reliefným písmom)  navyše zaradí vydavateľ platobnú kartu na stoplist (zoznam odcudzených alebo stratených platobných kariet, ktorý je k dispozícii finančným inštitúciám a obchodníkom akceptujúcim platobné karty).

Blokácia platobnej karty je bez poplatku, ale vydanie novej karty je spoplatnené. Výška poplatku za vydanie závisí od typu karty (debetná alebo kreditná karta, elektronická alebo embosonovaná), či je to štandardné vydanie platobnej karty alebo expresné vydanie.

      Užitočné články

Finančný Kompas v médiách