Zverejnené: 12.09.2017

Disponibilný zostatok


Disponibilný zostatok informuje klienta o výške finančných prostriedkov na bežnom účte,  s ktorým môže momentálne disponovať. Dáva klientovi informácie o finančných prostriedkoch, ktoré môže vybrať z účtu, ktoré môže použiť na prevody a vklady.

Disponibilný zostatok oproti aktuálnemu zostatku zahŕňa aj debet (povolené prečerpanie).

Pripočítané alebo odpočítané sú čiastky zaúčtované dopredu s neskorším dátumom spracovania. Na zistenie skutočného disponibilného zostatku je niekedy  potrebné od neho odpočítať minimálny zostatok na účte. Pri disponibilnom zostatku treba rátať aj s tým, že ak má klient na účte úhrady s neskorším dátumom spracovania a použije tieto finančné prostriedky, bude mu automaticky zaúčtovaná sankčná úroková sadzba, ktorá nie je malá a pohybuje sa od 24 % až do 25 %.

Príklad z praxe

Ak  má klient na účte vložených napríklad 2 000 EUR , minimálny zostatok na jeho účte je 30 EUR,  povolené prečerpania má schválené od banky na 1 000 EUR.  Počas týždňa klientovi z účtu uhradili 300 EUR, uskutočnil jednu platbu, ktorá už bola zaúčtovaná, ale ešte neprebehla vo výške 150  EUR, tak jeho disponibilný zostatok na účte je 2 520 EUR.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách