Zverejnené: 16.03.2017

Doklady potrebné k schváleniu hypotéky


Pri vybavovaní hypotéky banka vyžaduje od žiadateľa doklady potrebné na schválenie hypotéky. Niektoré banky vyžadujú viac, iné menej dokladov z dôvodu, že každá banka má svoje podmienky a pravidlá, podľa ktorých schvaľuje hypotéky.

Banky štandardne vyžadujú doklady ako

  • doklady totožnosti  žiadateľa ( platný občiansky preukaz,  rodný list, cestovný pas a pod.)
  • potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa
  • v prípade podnikania potvrdenie o výške daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom  
  • (niektoré  banky si to overujú  v Sociálnej poisťovni  samé)
  • výpisy z účtu, na ktorý sa poukazuje príjem za posledné tri až šesť mesiacov
  • znalecký posudok k zakladenej nehnuteľnosti
  • list vlastníctva
  • poistná zmluva k poisteniu nehnuteľnosti
  • vinkuláciu životného, alebo úverového poistenia v prospech banky


Pri nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpe) je potrebné doložiť kúpnu zmluvu a  list vlastníctva.

Ak nehnuteľnosť budete rekonštruovať, bude banka od vás vyžadovať list vlastníctva, rozpočtové náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti a stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.

Pri  stavbe  nehnuteľnosti bude banke potrebné doložiť právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán, projekt s rozpočtovými nákladmi, list vlastníctva a zmluva o dielo alebo zmluva o výstavbe.

V prípade žiadateľa o štátny príspevok pre mladých, živnostníka môže banka vyžadovať ďalšie doklady podľa konkrétneho prípadu.

Pri hypotéke určenej na refinancovanie  banky vyžadujú  navyše aj pôvodnú úveru zmluvu spolu z výpisom o zostatku nesplatenej sumy pôvodného úveru.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách