Zverejnené: 26.05.2022

DTI


DTI - Debt to income predstavuje pomer dlhu k ročným príjmom. Zahŕňa dlh z hypotéky a všetky ďalšie dlhy vrátane spotrebných, stavebných, kontokorentov a kreditných kariet. Neberie sa ohľad na to, či ich skutočne čerpáte alebo nie. Ak máte k dispozícii kreditnú kartu, ktorú vám banka poskytla za výhodných podmienok, no nevyužívate ju, tak aj tak sa jej limit zaráta do celkového DTI. Všetky existujúce záväzky klienta musia banky zahrnúť do dlhu, čo zníži disponibilnú časť príjmov použiteľných na splátku hypotekárneho úveru.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách