Zverejnené: 11.08.2022

Hedging


Hedging alebo zaistenie je investičná technika využívaná na znižovanie rizika, ktoré plynie z významných výkyvov na finančnom trhu v náš neprospech, napríklad pri akciách, využívaním opačných transakcií prostredníctvom derivátov. Na rozdiel od väčšiny investičných techník nie je cieľom hedgingu generovanie zisku, ale zníženie strát. Portfólio manažéri zaisťujú menové riziko, aby nemuseli čeliť nižším výnosom alebo nakúpia inštrument, ktorý je už zahedžovaný.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách