Zverejnené: 18.04.2017

Hypotekárny záložný list


Hypotekárny záložný list je dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane výnosov z neho je krytá pohľadávkami banky z hypotekárnych úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam alebo náhradným krytím v zmysle zákona o dlhopisoch.

Banky, ktoré  poskytujú hypotéky vydávajú Dlhový cenný papier obchodovateľný na kapitálovom trhu označený ako Hypotekárny záložný list, ktorý je krytý záložným právom na nehnuteľnosť a pri nesplácaní môže banka nehnuteľnosť predať a vyplatiť nároky klienta.

 

Výhody a neváhody Hypotekárneho záložného listu

Výhodou Hypotekárneho záložného listu je istý výnos, nakoľko majú dvojité krytie. Sú zaistené pohľadávkami z hypotekárnych úverov, ktoré sú zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť. Hypotekárny záložný list je bezpečnou investíciou práve vďaka dvojitému krytiu.

Nevýhodou Hypotekárneho záložného listu je, výnos nie je príliš vysoký, nakoľko výnos investície  je nepriamo úmerný jej rizikovosti. Zaujímavou investíciou sú najmä pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú hlavne bezpečnosť investície pred výškou výnosu.

Hypotekárne záložne listy definuje a upravuje Zákon o dlhopisoch č. 530/1990 Zb. Hypotekárny záložný list je  možné kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách