Zverejnené: 07.06.2022

Kolaudácia


Kolaudácia je činnosť stavebného úradu, ktorá smeruje k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby. Je to proces, pri ktorom sa rozhodne, či je stavbu možné užívať. Cieľom kolaudácie je zabezpečiť ochranu verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia budúcich užívateľov, ochrany životného prostredie, požiarnej ochrany a pod. Kolaudácia je podmienka pre začatie užívania realizovanej stavby. Týka sa  novostavieb, rekonštrukcie, prestavby, prístavby a nadstavby staršej nehnuteľnosti.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách