Zverejnené: 04.07.2022

LIBOR


LIBOR - London Interbank Offered Rate je priemerná medzibanková úroková sadzba vypočítaná každý deň,  tvorí sa medzi 12 bankami a vyjadruje úrok, za ktorý sú si ochotné navzájom požičať. LIBOR slúži ako referenčná úroková sadzba pre mnoho medzibankových operácií. Táto sadzba sa prepočíta pre päť mien ako  GBP, USD, EUR, JPY, CHF a sedem termínov splatnosti, od jednodňovej  po jeden rok. Každý pracovný deň ich zverejňuje Thomson Reuters.

Mnoho finančných inštitúcií odvodzuje svoje vlastné úrokové sadzby práve od LIBORu. Ďalej sa používa pri úrokových swapoch, úrokových futures/opciách, CDO, CMO, depozitných certifikátoch alebo variabilných úrokových mierach pre hypotéku.


 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách