Zverejnené: 29.03.2017

Nepovolené prečerpania


K nepovolenému prečerpaniu dochádza, ak klient minie viac financií, ako má na bežnom účte, pokiaľ klient nemá s bankou uzatvorenú zmluvu o povolenom prečerpaní. Vzniknúť nepovolené prečerpanie môže aj vtedy, ak klient prekročí výšku povoleného prečerpania. Napríklad stanovená výška povoleného prečerpania je 1 000 EUR a klient minie z účtu 1 100 EUR.

Ako sa klient dostane do nepovoleného prečerpania ?

Do nepovoleného prečerpania sa klient môže dostať aj pri platbe kartou. Je rozdiel či platí platobnou kartou bezkontaktne (nezadáva pri platbe PIN kód) alebo  pri  platbe kartou zadá PIN kód. Pri bezkontaktnej platbe kartou sa odúčtuje transakcia z  účtu klienta až keď banka, ktorá je vlastníkom POS terminálu, pošle platbu na zaúčtovanie.

Teda banka spotrebiteľa nevie, že má rezervovať určitú sumu pre platbu napr. v nákupnom centre. Klient môže mať na účte nulu a jeho banka sa dozvie o platbe až o jeden alebo dva dni. Banka je oprávnená zaťažiť účet klienta sumou vo výške transakcie vykonanej platobnou kartou aj v prípade, že na účte klienta nebude dostatok finančných prostriedkov, čiže banka je oprávnená zúčtovať sumu na ťarchu účtu klienta aj do nepovoleného prečerpania.

Pri platbe kartou, kde klient zadá PIN kód, banka obchodníka automaticky pošle informáciu do zúčtovacieho centra, kde upozorní banku klienta o platbe za nákup. Peniaze sú v tom momente rezervované na danú transakciu, čiže už to nie sú peniaze banky klienta ale peniaze banky obchodníka. V prípade ak by mal klient na účte nulu, nebolo by možné zrealizovať platbu kartou, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte.

V prípade nepovoleného prečerpania banka má právo účtovať okrem splatenia dlžnej sumy aj úroky z výšky nepovoleného prečerpania, ktoré sú oveľa vyššie ako úroky pri povolenom prečerpaní. Úrokové sadzby sa v súčasnosti pohybujú od 24 % do 25 %. Výška úrokov sa odvíja od obchodných podmienok jednotlivých bánk.

Okrem úrokov má banka právo od klienta žiadať aj iné poplatky ako napríklad za  telefonickú upomienku, SMS upomienku,  listovú upomienku za nepovolené prečerpanie, za odoslanie výzvy poštou a iné.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách