Zverejnené: 16.03.2017

Ochrana platobnej karty pred zneužitím


Bez ohľadu na to, či ide o debetnú alebo kreditnú kartu, je potrebné dodržiavať určité pravidlá, aby ste sa vyhli ich poškodeniu alebo zneužitiu.

Základné zásady ochrany platobnej karty

  • Po obdŕžaní platobnej karty je potrebné ju hneď podpísať na podpisovom prúžku, ktorý sa nachádza na zadnej strane karty.
  • Hneď ako obdržite PIN ku karte, zapamätajte si ho, uložte si ho doma na bezpečné miesto a hlavne si nikdy nezapisujte PIN na platobnú kartu alebo do peňaženky.
  • Nikdy svoj PIN nikomu nehovorte. Nedávajte ho ani  na polícii, pracovníkom banky a ani rodinným príslušníkom.
  • Ďalšou zásadou bezpečnosti je, aby ste platobnú kartu nikomu nepožičiavali.
  • Platobnú kartu je potrebné chrániť aj pred mechanickým poškodením ako poškrabanie, prelomenie, ohnutie ale aj pred zmagnetizovaním (zmagnetizovať sa karta môže napríklad pri mobilnom telefóne).
  • Pri výbere hotovosti z bankomatu je dôležité, aby ste pri zadávaní PIN – u boli opatrní a dávali si pozor, či vás nesleduje iná osoba.
  • Je potrebné o každej transakcií mať písomný doklad (potvrdenie z bankomatu, pokladničný doklad s potvrdením o platbe kartou) a kontrolovať si každú platbu a hotovostný výber s výpisom z účtu.
  • Pri internetových platbách si dávajte pozor, či internetové obchody využívajú bezpečný systém platenia a používajú bezpečnostné prvky (označenie „https“ a na konci „s“).
  • Ak sa vám stane, že platobnú kartu stratíte alebo vám ju odcudzia, ihneď to nahláste telefonicky alebo osobne vašej banke, ktorá kartu zablokuje a predíde tak jej zneužitiu. Pri telefonickom nahlásení straty, bude pracovník banky vyžadovať meno a priezvisko vytlačené na karte, adresu, dátum narodenia, meno volajúceho (v prípade ak stratu nahlási iná osoba). Pre rýchlejšie zablokovanie karty je dôležitý aj údaj ako číslo karty a doba platnosti.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách