Zverejnené: 11.08.2022

OTC


OTC trh nie je centralizovaný ani regulovaný, regulované sú iba inštitúcie, ktoré na tomto trhu pôsobia, ale to vždy podľa legislatívy krajiny, v ktorej pôsobia. Keďže ide o neregulovaný trh, jednotlivé obchody a ich podmienky sú dohodnuté priamo medzi účastníkmi. Ak sú napríklad nejaké cenné papiere obchodované mimoburzovo, znamená to, že ich obchodovanie neprebieha pod ochranou oficiálnej inštitúcie, ktorá by vykonávala dohľad nad trhom a preberala by zodpovednosť za zobchodovanie dohodnutých obchodov. Medzi OTC patrí OTC Bulletin Board a Pink Sheet, kde sa obchodujú aj akcie.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách