Zverejnené: 19.04.2017

Podnikateľský účet


Pre podnikateľské subjekty poskytujú banky bežný účet formou balíka. Založenie podnikateľského účtu je oproti osobnému účtu o niečo zložitejšie, nakoľko banky od klientov vyžadujú oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, výpis z registra trestov a doklad totožnosti.

Povinnosť podnikateľa

Podnikateľ nie je povinný vlastniť účet v banke a  podnikať môže aj bez bankového účtu. Ale v súčasnej dobe len málokto nosí pri sebe hotovosť a   bez platobnej karty a internetbankingu si nevieme už každodenný život predstaviť.

Ak už vlastní živnostník osobný (súkromný) účet v banke, môžete ho zároveň využívať aj na podnikateľskú činnosť. Ale nie je to praktické, nakoľko zbytočne sa miešajú súkromné financie s financiami z podnikania.

Účty, ktoré klient bude používať v podnikaní, musí na základe § 67 zákona o správe daní nahlásiť daňovému úradu. Účet, ktorý už má podnikateľ založený, tak ho nahlási hneď pri prihlásení na daňový úrad. Neskôr založené účty a zrušené účty je potrebné nahlásiť do 30 dní.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách