Zverejnené: 08.04.2022

Portfólio manažér


Portfólio manažér je osoba alebo skupina ľudí, ktorá je zodpovedná za investovanie aktív podielového fondu, fondu obchodovaného na burze alebo uzavretého fondu, implementáciu jeho investičnej stratégie a riadenie každodenného portfóliového obchodovania. Hlavným cieľom portfólio manažéra je dosahovať čo najvyššie výnosy pre svojich klientov pri čo najmenšom riziku, ktorý je spojený s investovaním, spokojnosť a dlhodobá prosperita jeho klientov. Portfólio manažér je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré treba zvážiť pri investovaní do fondov. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách