Zverejnené: 23.06.2022

Recesia


Ekonomická recesia znamená pre mnohé podniky nižšie tržby, zníženie výroby, prepúšťanie zamestnancov. V čase recesie podniky obmedzujú investície, čo má nielen  dosah na rast ekonomiky, ale aj dosah na budúcu výkonnosť ekonomiky. Z makroekonomického hľadiska recesia znamená pokles rastu miezd v hospodárstve, možný je negatívny rast miezd. Hrozí dočasné zníženie životnej úrovne veľkej časti obyvateľstva.

Skôr či neskôr po každej recesii príde oživenie, podniky začnú opäť produkovať blízko plnej kapacity a opäť najímať. Zamestnanosť opäť stúpne, mzdy opäť začnú rásť.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách