Zverejnené: 03.06.2022

Rodičovský príspevok


Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba, ak:
  • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa osobitného predpisu.

Na rodičovský príspevok má nárok len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. Platí to aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli dohodu rodičov.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách