Zverejnené: 29.06.2022

Sadzba jednodňových refinančných operácií


Sadzba jednodňových refinančných operácií je úrok, za ktorý si banky požičajú od Európskej centrálnej banky finančné prostriedky na jeden deň. V rámci týchto operácií musia poskytnúť zábezpeku, ako napríklad cenné papiere, ako záruku toho, že splatia požičané peniaze. Je jednou z troch úrokových sadzieb, ktoré ECB stanovuje každých šesť týždňov v rámci udržania stabilných cien v eurozóne.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách