Zverejnené: 18.04.2017

Valuty


Valuty sú finančné prostriedky  v cudzej mene v hotovosti  vo forme mincí alebo bankoviek.

Opakom valuty sú devízy. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade hotovostných operácií - napríklad pri zámene peňažných prostriedkov v banke, alebo zmenárňach.

Kurz nákup na kurzovom lístku znamená počet jednotiek cudzej meny, ktoré peňažná inštitúcia nakúpi od klienta za 1 €.

Kurz predaj na kurzovom lístku znamená počet jednotiek cudzej meny, ktoré peňažná inštitúcia predá klientovi za 1 €.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách