Zverejnené: 30.05.2022

Vdovský dôchodok


Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. 

Nárok na vdovský dôchodok má vdova po manželovi, ktorý:
  • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok
  • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
  • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
  • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách