Zverejnené: 13.04.2017

Vishing


Vishing (lovenie hesiel pomocou hlasu) je to určitý druh podvodu s využitím telefonického rozhovoru, prostredníctvom ktorého sa podvodník snaží získať od klienta banky dôverné informácie  ako sú čísla platobných kariet, číslo účtu, osobné údaje alebo prístupové heslá do internetbankingu.

Klientovi banky je od podvodníka  zaslaná SMS, kde ho informuje, že na jeho účte bola zaregistrovaná podozrivá transakcia a aby mohla byť táto transakcia zrušená, musí klient s nimi spolupracovať. V SMS je uvedené aj číslo telefónu, na ktoré ma klient volať. Podvodník sa predstaví ako pracovník banky. Vyžiada od klienta pozície na  GRID karte, ktoré sú potrebné na uskutočnenie transakcie. Podvodník sa poskytnutým autorizačných kódov dostane do internetbankingu klienta a uskutoční prevod na svoj účet.


Ako predchádzať podvodu

  • Je potrebné byť ostražitý. V prípade ak niekto zavolá a predstaví sa ako pracovník banky, v žiadnom prípade neposkytovať citlivé a dôverné údaje o svojej osobe alebo bankovom účte (číslo platobnej karty, autorizačné SMS, kódy z GRID karty, prístupové heslá do internetbankingu a pod.)
  • Rozhovor je potrebné rýchlo ukončiť a skontaktovať sa so svojou bankou telefonicky na telefónnom čísle, ktoré je zverejnené na webovej stránke banky alebo osobne na pobočke banky.
  • Odporúča sa častejšie si meniť prístupové heslá do internetového bankovníctva, pravidelne kontrolovať počítač proti vírusom.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách