Zverejnené: 18.04.2017

Zmiešané fondy


Zmiešané fondy investujú do dlhopisov ale aj do akcií, čím sa snažia rozložiť riziko. Kolísanie cien akcií vyrovnávajú stabilné výnosy dlhopisov a tým, že nie je nijako stanovený pomer týchto dvoch zložiek, je fond schopný pružne reagovať na situáciu na trhu.

Tento fond je schopný priniesť zaujímavé vysoké výnosy

Zmiešané fondy sú strednou cestou medzi kolísavými akciovými fondmi a konzervatívnejšími dlhopisovými fondmi. Pomer je v každom fonde iný, preto je dôležité zistiť si informácie o zameraní fondu.

Zmiešané fondy sú vhodné pre ľudí, ktorí nemajú dostatok peňazí na to, aby investovali do viacerých fondov. Môžu tak využívať bezpečnosť dlhopisov a vyššie zhodnotenie akcií v rámci jedného fondu. Do zmiešaných fondov je vhodné investovanie zhruba na tri roky.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách