Zverejnené: 09.05.2024

365 bank od 8.5.2024 zvýšuje úroky pri hypotékach


Article image
Banka ešte začiatkom roka zaujala najvýraznejším poklesom úrokov spomedzi bánk od obdobia, kedy sadzby upravuje ECB. Zľavy však boli napojené na nutnosť vlastniť ďalší produkt, alebo boli dosiahnuteľné iba pre určitú typológiu klientov. Naďalej platí, že sa ECB by svoje úroky mohla znížiť 6.6.24. Pokles nebude v prvom kroku výrazný, pôjde skôr o test pre budúce úpravy.


365.bank od 8.5.2024

Hypotéka
Fix 1 úrok   od 4,75 %, predtým od 4,05 %,
Fix 3 úrok   od 4,25 %, predtým od 4,05 %,
Fix 5 úrok   od 4,25 %, predtým od 4,05 %,
Fix 10 úrok od 5,05 %, predtým od 5,05 %.

Zľavy z úrokovej sadzby:
0,50% p.a. za aktívne využívanie Účtu PLUS,
0,70% p.a. za príjem hlavného dlžníka ak je aspoň 1 500 eur, mesačne príde na účet rovnaká suma.

Tento rok upravovalo svoje úrokové sadzby pri hypotékach päť bánk. Medzi prvými bola 365 banka a Slovenská sporiťeľňa, ktoré úrokové sadzby znižovali. Menej populárne úpravy urobila ČSOB, mBanka a UniCredit Bank, ktoré svoje úrokové sadzby pri niektorých fixáciách zvyšovali. Od mája sa k zvyšovaniu sadzieb pridala aj 365 banka.

 

Slovenská sporiteľňa od 1.2.2024

Úver na bývanie
Fix 1     úrok  od 4,79 %, predtým od 4,99 %,
Fix 3     úrok  od 4,99 %, predtým od 5,19 %,
Fix 5     úrok  od 4,99 %, predtým od 5,19 %,
FIX10   úrok  od 5.39 %, predtým od 5,39 % bez zmeny,
FIX 15  úrok  od 5.39 %, predtým od 5,39 % bez zmeny.
 
Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
0,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie úveru účet Klienta vedený v Banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní.
0,20 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté aj Poistenie k úveru a Poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.

Zvýhodnenia môže získať Klient jednotlivo pri splnení aspoň jednej z uvedených podmienok, alebo až vo výške  0,70% p.a., ak Klient splní v čase uzatvorenia zmluvy o úvere obidve podmienky uvedené vyššie.
 

ČSOB od 1.2.2024

Hypotéka
Fix 1       úrok  od 5,39%, predtým od 5,39 %,
Fix 3       úrok  od 4,29%, predtým od 4,29 %,
Fix 4       úrok  od 4,29%, predtým od 4,29 %,
Fix 5       úrok  od 4,49%, predtým od 4,29 %,
Fix 10     úrok  od 4,69%, predtým od 4,49 %,
Fix 15     úrok  od 4,79%, predtým od 4,69 %,
Fix 20     úrok  od 4,89%, predtým od 4,79 %.
 
Zľavy u úrokovej sadzby:
0,20% za aktívny bežný účet (bežný klient).
0,20% za poistenie nehnuteľnosti DOMOS.
0,10% za úver nad 60 000 eur (vrátane).

mBanka od 24.4.2024

mHypotéka účelová
FIX1    rokov do 80 % LTV  od 5,94 %, predtým  od 5,74 %,  nad 80 % od 5,94 %, predtým od 5,74 %
FIX3    rokov do 80 %          od 4,49 %,                      5,34 %,  nad 80 % od  4,69 %,                     5,54 %
FIX5    rokov do 80 %          od 4,59 %,                      4,84 %,  nad 80 % od  4,79 %,                     5,04 %

Zľavy u úrokovej sadzby:
0,25 % pre klientov, ktorí za predchádzajúce 3 mesiace pred podaním žiadosti mali mesačný príjem na mKonte minimálne 600 eur a zrealizovali aspoň 5 platieb kartou mesačne.


UniCredit Bank od 25.4.2024 

Účelový Hypoúver, Refinanc
Fix 3     úrok  od 4,19 %, predtým od 4,19 %,
Fix 4     úrok  od 4,19 %, predtým od 4,19 %,
Fix 5     úrok  od 4,19 %, predtým od 4,29 %,
Fix 7     úrok  od 5,29 %, predtým od 5,29 %,
Fix 10   úrok  od 5,29 %, predtým od 5,29 %.
 
Zľavy u úrokovej sadzby:
0,20% za poistenie schopnosti splácať úver.
0,20% za Aktívny účet - záväzok zasielať mesačne 1,5 násobok anuitnej splátky na účet , z ktorého je úver splácaný a mesačne vykonané 3 platby kartou vydanou k tomuto účtu.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách