Zverejnené: 23.05.2023

365.bank mení svoj cenník od 1.2.2023


Article image
Od 1. februára budúceho roka 365. bank pristúpila k zmene svojho cenníka. Zmeny sa dotknú balíkov účtov, klienti si priplatia za hotovostné platobné operácie. Pri úveroch pribudol poplatok za urgentné čerpanie úveru,  za  administratívne výdavky v súvislosti s nezrealizovaním predčasného splatenia úveru. Banka zvýšila poplatok aj za spracovanie dedičského rozhodnutia na žiadosť oprávnenej osoby.

Balíky služieb k osobným účtom

Produkty a služby zahrnuté v cene Balíka služieb

Pribudla služba pri Účte Plus Vydanie a vedenie plastovej Platobnej karty pre Majiteľa účtu.
Účet zadarmo - pri zmene typu Účtu s Balíkom služieb Účet plus na Účet s Balíkom služieb Účet zadarmo do troch mesiacov odo dňa zriadenia Účtu s Balíkom služieb Účet plus, je Banka oprávnená dodatočne účtovať poplatok za vydanie plastovej Platobnej karty pre Majiteľa účtu.

Poplatky nad rámec balíka

Platobné karty

Vydanie a prevydanie plastovej Platobnej karty bude za poplatok 12,00 eur, pretým bol poplatok 10,00 eur.
Výber hotovosti z Bankomatu inej banky alebo POS terminálu (vrátane POŠTOMATU na Pošte) v akejkoľvek mene bude za poplatok 4,00 eura, pretým bol poplatok 3,00 eura.

Pribudol poplatok vo výške 2 % z transakcie za  Menovú konverziu - uplatňuje sa pri výbere hotovosti alebo platbe platobnou kartou v inej mene ako EUR (poplatok bude zahrnutý do transakcie realizovanej platobnou kartou).
Pribudlo v cenníku - Výber hotovosti z Bankomatu môže byť spoplatnený prevádzkovateľom Bankomatu. Ide o poplatok za sprístupnenie Bankomatu. Informáciu o poplatku musí poskytnúť prevádzkovateľ Bankomatu pred uskutočnením výberu. Tento poplatok nie je poplatkom Banky.

Hotovosť

Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,80 eur, predtým Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 eur.
Spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet od 51 ks bude za poplatok 0,30 eur/10 ks (aj začatých), min. 6,00 eur, predtým bol poplatok vo výške 0,10 eur/10 ks (aj začatých), min. 5,00 eur.

Predplatená Detská karta

Výber hotovosti z Bankomatu inej banky alebo POS terminálu (vrátane POŠTOMATU na Pošte) v akejkoľvek mene bude za poplatok 4,00 eura, pôvodne to bol poplatok 3,00 eura.

Vkladové produkty

Sporenie na vzdelanie a Termínovaný vklad - vklad v hotovosti a Sporenie (podúčet k osobnému účtu) - vklad v hotovosti  + Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,80 eur, predtým Osobitný poplatok za realizáciu transakcie na Pošte + 1,40 eur.

Úvery

Hypotéky

Pri hypotéke pribudol poplatok vo výške 200,00 eur za Urgentné čerpanie úveru a poplatok 50,00 eur za Zmenu vinkulácie poistného plnenia (poistenie nehnuteľnosti).
 
Ďalší poplatok vo výške 50,00 eur, ktorý pribudol v cenníku banky, je za Administratívne výdavky v súvislosti s nezrealizovaním predčasného splatenia úveru alebo jeho časti.
Pri Zmene zmluvných podmienok na žiadosť klienta poplatok vo výške 200,00 eur bude vrátený, ak požadovaná zmena nebude z podnetu banky zrealizovaná.

Ostatné poplatky

Poplatok za Zriadenie vinkulácie na účte z podnetu majiteľa účtu s podmienkou (jednorazovo) bude vo výške 200,00 eur, predtým bol poplatok 100,00 eur.
Zvýšenie poplatku banka avizuje aj  Za spracovanie dedičského rozhodnutia na žiadosť oprávnenej osoby. Poplatok sa zvyšuje na 30,00 eur, z pôvodných 20,00 eur.


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách