Zverejnené: 25.08.2020

Ak jazdíte bez nehôd, môžete mať pri PZP nižšie poistné


Article image
Bezškodový priebeh je  obdobie, počas ktorého držiteľ motorového vozidla nespôsobil žiadnu dopravnú nehodu, ani inú poistnú udalosť motorovým vozidlom a  nedošlo k poistnému plneniu z jeho PZP. Bezškodový priebeh musí byť nepretržitý, ide o kumulovanie všetkých, po sebe nasledujúcich mesiacov a rokov bez nehody.Kto si môže uplatniť bezškodový priebeh?

Bezškodový priebeh je možné priznať len držiteľovi motorového vozidla (osobe, ktorá je uvedená v technickom preukaze ako držiteľ vozidla) a nie je možné ho  uznať vodičovi, ktorý viedol vozidlo bezškodovo určitú dobu, ale nebol v technickom preukaze zapísaný ako držiteľ motorového vozidla.

Za bezškodový priebeh poskytujú poisťovne rôzne druhy zliav, ktoré sa najčastejšie označujú ako bonus. Výška tohto bonusu závisí od konkrétnej poisťovne, ako aj celkovej dĺžky obdobia bez nehody. Ak má vodič často dopravné nehody, bude mať poistenie vyššie, ak jazdil bez nehôd, bude ho mať pri PZP nižšie.

Ako žiadať doklad o bezškodovom priebehu?

Doklad o bezškodovom priebehu je potrebné žiadať od poisťovne pri zániku poistenia, alebo  pri doručení výpovede Povinného zmluvného poistenia. Potvrdenie by vám potom mala poisťovňa zaslať do 15 dní od doručenia žiadosti. Potvrdenie o  bezškodovom priebehu je možné poisťovňu požiadať aj dodatočne.

Po získaní potvrdenia už len stačí zaslať jeho kópiu poisťovni, v ktorej si chcete uzatvoriť nové Povinné zmluvné poistenie. Poisťovňa vám následne zašle všetky potrebné doklady k uzatvorenému PZP.

Klient vyhlasuje pri uzatváraní PZP, že na všetky otázky zodpovedal pravdivo a v prípade zistenia, že zamlčal dôležité informácie, má právo poisťovňa v čase zistenia od zmluvy odstúpiť. Problém môže nastať pri šetrení a likvidácii prvej poistnej udalosti. Klient sa vystavuje riziku, že poisťovňa nepreplatí alebo skráti plnenie. Poisťovňa od klienta môže žiadať späť poskytnutú zľavu, ktorú získal za predstieraný bezškodový priebeh a upraviť výšku poistného.
 
Ak si neviete vybrať vhodné PZP, kontaktujte nás a poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poistných produktov.
 
Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách