Zverejnené: 19.04.2017

Akceptačný list


Hodnotenie
4x

Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje teda preberá krytie daného poistného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok.