HC


Zverejnené: 16.07.2020

Aké pôžičky existujú?


Article image

Bezúčelové pôžičky

Môžete ich použiť na čokoľvek (bezúčelové). Banka prevedie peniaze na váš účet peniaze môžete použiť na čokoľvek.

 
Účelové pôžičky

Slúžia na presne definované použitie prostriedkov. Účelové pôžičky môžu byť napr. na kúpu nového či ojazdeného auta, na výmenu okien od vybraných spoločností spolupracujúcich s konkrétnou bankou, na zaplatenie štúdia na vysokej škole, na bývanie – čiže kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Účelové pôžičky sú zväčša so zvýhodneným úrokom v porovnaní s bezúčelovými. Myslite však na to, že zatiaľ čo pri bezúčelovej pôžičke banku vôbec nezaujíma, kde ste tieto peniaze použili, tak naopak v prípade účelovej pôžičky musí byť jej použitie relevantne preukázané – bločkami, faktúrami, napr. pri kúpe auta je kúpnopredajná zmluva a následne prepísaný technický preukaz. Presné podmienky preukázania účelu pôžičky si každá banka určuje sama a následkom nedodržania preukázania účelu môže byť zvýšenie zvýhodneného úroku o bankou určené percento, dokonca sa môžete nedodržaním podmienok dostať pri úroku až na úroveň bezúčelovej pôžičky.


Študentské pôžičky

Žiadosť o pôžičku môže podať študent vysokej školy denného štúdia (výnimočne aj diaľkového). Banka vyžaduje potvrdenie o štúdiu. Pokiaľ študent nemá pravidelný príjem, ktorý vie banke vydokladovať, potrebuje ručiteľa s pravidelným príjmom. Najčastejšie sú to rodičia, ale ručiteľom môže byť aj iná osoba. Pri splácaní študentských pôžičiek umožňujú vybrané banky počas štúdia splácať len časť splátky a to úroky. Až po ukončení štúdia je potrebné začať splácať aj istinu.

Pôžičky na auto

Pôžička na auto môže byť poskytnutá len osobe, ktorá dosiahola vek 18 rokov, je občanom Slovenskej republiky, prípadne má na Slovensku trvalý pobyt a hlavne má pravidelný príjem. Ak žiadajú o pôžičku  manželia, banka zvyčajne každého z nich posudzuje individuálne. V niektorých prípadoch je potrebný aj ručiteľ, je to však o rozhodnutí konkrétnej banky alebo nebankovej spoločnosti. V prípadne pôžičky na auto je potrebné banke dokladovať účel využitia finančných prostriedkov.

Nebankové pôžičky

Pod pojmom nebankové pôžičky sa rozumie požičanie peňazí firmám a klientom od nebankovej inštitúcie (veriteľ). Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Nebanková pôžička je bez dokladovania účelu, to  znamená, že finančné prostriedky je  môžné využiť na čokoľvek.

 Nebankové spoločnosti, tak ako banky, podliehajú zákonom Slovenskej republiky a ich činnosť je pod kontrolou Národnej banky Slovenska. Pre vybavenie nebankovej pôžičky sa žiadateľ musí preukázať občianskym preukazom a druhým dokladom totožnosti, jeho vek musí byť min.18 rokov a byť spôsobilý na právne úkony.  Užitočné články

Finančný Kompas v médiách