Zverejnené: 11.10.2019

Aké pôžičky existujú?


Bezúčelové pôžičky

Môžete ich použiť na čokoľvek (bezúčelové). Banka prevedie peniaze na váš účet peniaze môžete použiť na čokoľvek.

 
Účelové pôžičky

Slúžia na presne definované použitie prostriedkov. Účelové pôžičky môžu byť napr. na kúpu nového či ojazdeného auta, na výmenu okien od vybraných spoločností spolupracujúcich s konkrétnou bankou, na zaplatenie štúdia na vysokej škole, na bývanie – čiže kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti.

Účelové pôžičky sú zväčša so zvýhodneným úrokom v porovnaní s bezúčelovými. Myslite však na to, že zatiaľ čo pri bezúčelovej pôžičke banku vôbec nezaujíma, kde ste tieto peniaze použili, tak naopak v prípade účelovej pôžičky musí byť jej použitie relevantne preukázané – bločkami, faktúrami, napr. pri kúpe auta je kúpnopredajná zmluva a následne prepísaný technický preukaz. Presné podmienky preukázania účelu pôžičky si každá banka určuje sama a následkom nedodržania preukázania účelu môže byť zvýšenie zvýhodneného úroku o bankou určené percento, dokonca sa môžete nedodržaním podmienok dostať pri úroku až na úroveň bezúčelovej pôžičky.


Študentské pôžičky

Žiadosť o pôžičku môže podať študent vysokej školy denného štúdia (výnimočne aj diaľkového). Banka vyžaduje potvrdenie o štúdiu. Pokiaľ študent nemá pravidelný príjem, ktorý vie banke vydokladovať, potrebuje ručiteľa s pravidelným príjmom. Najčastejšie sú to rodičia, ale ručiteľom môže byť aj iná osoba. Pri splácaní študentských pôžičiek umožňujú vybrané banky počas štúdia splácať len časť splátky a to úroky. Až po ukončení štúdia je potrebné začať splácať aj istinu.Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách