Zverejnené: 26.04.2021

Aké sú výhody havarijného poistenia


Article image
Majiteľovi vozidla havarijné poistenie poskytuje poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad poškodenie, zničenie, krádež motorového vozidla, škody vzniknuté následkom živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu alebo dopravnej nehody bez ohľadu na to, či bola spôsobená vodičom vozidla alebo inou udalosťou.

Výhody havarijného poistenia

Výhodou havarijného poistenia je, že v prípade čiastkových škôd je preplatená nová cena poškodeného dielu. V prípade krádeže, alebo rozsiahlej havárie je vyplatená len časová cena, ktorá s pribúdajúcim vekom vozidla a najazdenými kilometrami klesá. Z uvedeného vyplýva, že havarijné poistenie sa oplatí hlavne pre nové vozidlá a vozidlá nie staršie ako 7 – 8 rokov, maximálna hranica 10 rokov.

Havarijné poistenie preukáže svoju výhodu v situáciách, keď je páchateľ škody neznámy. Výhodou je aj možnosť, ak ste poškodený, vybrať si z čoho chcete plnenie či z PZP alebo havarijného poistenia, nakoľko plnenie z PZP nemusí  postačovať na celú opravu vozidla.

Kedy sa zíde havarijné poistenie

Krádež – havarijné poistenie kryje krádež celého vozidla alebo jeho časti.
Živelná udalosť havarijné poistenie kryje aj poistnú udalosť, ak je vaše auto poškodené požiarom, záplavou, víchricou, krupobitím, pádom stromov alebo iných predmetov, kryje aj škodu spôsobenú hlodavcom, ktorý vám prehryzie káble vo vozidle.
Vandalizmus – havarijné poistenie a poistenie auta proti vandalizmu chráni vaše vozidlo a jeho výbavu v situáciách ako napríklad: zrážka s iným vozidlom, poškodenie skla alebo karosérie odleteným kamienkom, náraz do rôznych predmetov, úmyselné poškodenie vandalom, požiar a výbuch.
Batožina a úraz – Niektoré havarijné poistenie kryje aj poškodenie či krádež batožiny vo vozidle.

Ako sa dá ovplyvniť cena havarijného poistenia

V každej poisťovni je havarijné poistenie iné, ale jeho cenu viete ovplyvniť. Zodpovední vodiči sú odmeňovaní. Za bezškodový priebeh je im priznaný bonus. Čím dlhšie jazdíte bez nehody, tým vyšší bonus získate a tým nižšiu cenu havarijného postenia máte.
Spoluúčasť – spoluúčasť znamená sumu, ktorú pri poistnej udalosti zaplatíte. Vyjadruje sa v percentách, napr. 5%, 10% alebo 30%. Ak máte v havarijnom poistení možnosť vybrať si výšku spoluúčasti tak platí, že čím vyššiu spoluúčasť máte, tým nižšie poistné platíte.
Niektoré havarijné poistenia fungujú tak, že si môžete poistiť len tie riziká, ktoré potrebujete. Cena sa vám potom odvíja od toho, koľko rizík v balíčku máte.

Havarijné poistenie a staršie vozidlá

Uzavretím havarijného poistenia získavate rôzne dodatočné výhody – nárok na bezplatný odťah vozidla, náhradné vozidlo, pomoc na ceste v prípade havárie, asistenčné služby. Keď sa stane problém na ceste, také služby sú veľmi užitočné.
V prípade najčastejších škôd ako sú napríklad oškreté dvere, odrazené spätné zrkadlo, preliačený nárazník a podobne sa havarijné poistenie určite oplatí. Poisťovňa uhradí náhradné diely v nových cenách. To znamená, že nielen preplatí náklady za opravu, ale v niektorých prípadoch sa samotné vozidlo aj zhodnotí. Samozrejme situácia je úplne iná v prípade totálnej škody. Dá sa preto povedať, že havarijné poistenie je vhodné pre všetky vozidlá s vekom do 10 rokov. Dajte si urobiť ponuku vo viacerých poisťovniach a porovnajte si ceny havarijného poistenia s výhodami v prípade škody alebo poruchy.

Porovnanie poistenia TU.
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách