Zverejnené: 15.11.2018

Ako funguje stavebné sporenie


Article image

Stavebné sporenie ponúka popri zhodnotení úspor aj možnosť získať úver s nízkou úrokovou sadzbou z prostriedkov fondu stavebného sporenia a je určené na financovanie bytových potrieb.  Stavebné sporenie je jediná forma sporenia, pri ktorej sa vytvára právny nárok na poskytnutie úveru zo zákona za predpokladu dodržania požadovaných podmienok. 

 

Na čo je určené stavebné sporenie

•    výstavba domu
•    kúpa bytu, domu, stavebného pozemku
•    rekonštrukcia, modernizácia a údržba bytu alebo domu
•    kúpa nebytových priestorov a ich prestavba na byt
•    úhrada podielu bytovému družstvu
•    úhrada predchádzajúcich záväzkov súvisiacich s bývaním

Fungovanie stavebného sporenia

Sporiteľ  musí zhodnotiť , koľko finančných prostriedkov bude potrebovať, aké bude mať náklady na realizáciu riešenia svojich  bytových potrieb. Po zistení cieľovej sumy, ktorú bude do budúcna potrebovať, si uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení.

Stavebné sporenie pozostáva z dvoch fáz:

•    fáza sporenia
•    fáza úveru

Sporenie

Pri sporení sporiteľ postupne vkladá na účet stavebného sporenia finančné prostriedky, ktoré sú zhodnocované úrokom. Pri stavebnom sporení je stanovená odporúčaná minimálna výška mesačného vkladu. Okrem pravidelných vkladov je možné uskutočňovať aj mimoriadne vklady.
Po splnení podmienok na štátnu prémiu, je táto prémia pripisovaná na účet sporiteľa, ktorá sa úročí dohodnutým úrokom ako vklad.

Aby mohol sporiteľ čerpať stavebný úver, musí našetriť na svojom účte minimálnu sumu tzv. nasporenú sumu.

Stavebná sporiteľňa určuje minimálnu dobu, počas ktorej klient šetrí až do predpísanej minimálnej nasporenej sumy v prípade, že má záujem čerpať stavebný úver. Táto doba sa pohybuje od 18 do 69 mesiacov v závislosti od typu sporenia.

Uplynutím minimálnej doby sporenia, našetrením predpísanej minimálnej nasporenej sumy a dosiahnutí hodnotiaceho čísla* môže začať druhá fáza, fáza čerpania úveru. 
Ak sporiteľ našetril predpísanú minimálnu nasporenú sumu k zvolenej cieľovej sume, ale nesplnil ďalšie podmienky – dobu sporenia a hodnotiace číslo*, môže mu byť poskytnutý medziúver, ktorý má však spravidla vyššiu úrokovú sadzbu ako stavebný úver.

Medziúver

Ide o produkt, ktorý sa dá pomenovať ako predchodca stavebného úveru. Vhodný je pre ľudí, ktorí sa rozhodli pre stavebný úver, ale nechce sa im čakať potrebné obdobie so stavebným sporením. Využíva sa na okamžité financovanie nehnuteľnosti, kedy sporiteľ našiel zaujímavú nehnuteľnosť a potrebuje peniaze ihneď.

Stavebný úver

Stavebný úver je úver, na ktorý má stavebný sporiteľ právny nárok vyplývajúci zo Zákona o stavebnom sporení, a to po splnení zmluvne dohodnutých podmienok stavebného sporenia a podmienok poskytnutia stavebného úveru.
Môže  byť poskytnutý maximálne vo výške, ktorá sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou k dátumu pridelenia cieľovej sumy.

Podmienky poskytnutia stavebného úveru:
•    od dátumu platnosti zmluvy o stavebnom sporení uplynula minimálna doba sporenia platná pre konkrétny typ sporenia uvedený v zmluve o stavebnom sporení

•    v termíne rozhodujúcom pre ohodnotenie vkladu (tzv. termín výpočtu) je nasporená suma na účte stavebného sporiteľa minimálne vo výške stanovenej pre konkrétny typ sporenia uvedený v zmluve o stavebnom sporení

•    hodnotiace číslo* dosiahlo minimálnu bodovú hodnotu stanovený stavebnou sporiteľňou pre konkrétny typ sporenia uvedený v zmluve o stavebnom sporení

 

*Hodnotiace číslo je ukazovateľ kvality sporenia a vyjadruje mieru výkonu a účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia. Zabezpečuje všetkým stavebným sporiteľom spravodlivé poradie pri pridelení cieľových súm z fondu stavebného sporenia. Hodnotiace číslo rastie v závislosti od výšky mesačných vkladov, výšky cieľovej sumy a pravidelnosti vkladov.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková


.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách