Zverejnené: 25.07.2017

Ako mať účet zadarmo?


Article image

Trh ponúka viac ako sedemdesiat rôznych balíkov a účtov. Účty v bankách sa líšia zložením aj poplatkami. Poplatok sa odvíja od rozsahu služieb ponúkaného balíčka služieb. Každý účet a balík si treba prispôsobiť osobným požiadavkám, nakoľko každý z nás ich má odlišné. Preto pri výbere účtu je dôležité si premyslieť, do akej miery bude klient potrebovať a využívať napríklad, trvalé príkazy, zahraničné prevody, platobné karty, internetbanking, platby kartou, výbery z bankomatu a podobne.

Banky ponúkajú za vernosť klienta rôzne zľavy z poplatku za vedenie balíka. Tie závisia na type balíka služieb a najmä na aktivite klienta. Čím viac transakcií a služieb v banke využije a vykoná, tým menšie poplatky zaň zaplatí. Banky zohľadňujú napríklad aj výšku úspor klienta. Alebo napríklad niektoré banky vrátia klientovi z každej platby kartou odmenu zo zaplatenej sumy.


Prinášame Vám podobný prehľad akcií a zliav, ktoré je možné využiť, aby mal človek účet lacnejší, alebo zdarma.

 

VÚB – VÚB účet

Cena podľa cenníka: 6,00 €


50 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: pri využití aspoň 2 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.  

             
100 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: pri využití aspoň 3 z vybraných produktov banky, aspoň 1 krát za mesiac využiť službu Internet banking alebo Mobil banking a súčet zaúčtovaných kreditných transakcií na účte klienta za mesiac je min. 500 €.

100 % z poplatku banka poskytne na účty zriadené od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding po dobu 12 mesiacov od zriadenia účtu  za podmienky riadneho a včasného  splácania akéhokoľvek úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s.

 

Tatra banka – Tatra Personal

Cena podľa cenníka: 7,00 €


50 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: pri využití za sledované obdobie aspoň dvoch inovácii od Tatra banky (VIAMO, bezkontaktné Mobilné platby, mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo výber hotovosti z bankomatu mobilom, Hlasovú biometriu alebo Spending report v Internet bankinguTB),
Manželia získajú zľavu, ak majú obaja v Tatra banke svoj účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB a predložia sobášny list.

 

100 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: spojením dvoch 50% zliav, alebo ak každodenná suma zostatku vkladov a úverov v priebehu sledovaného obdobia bude vo výške viac ako 20.000 €.

 

Slovenská sporiteľňa – Osobný účet

Cena podľa cenníka: 5,90 €


50 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: za platby debetnou alebo kreditnou kartou v minimálnej výške 100 €, za minimálne 1 pravidelnú platbu (trvalý príkaz, inkaso, s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru), za minimálne 1 platbu na sporenie (sporenie k účtu, sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie).

100 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: za platby debetnou alebo kreditnou kartou v minimálnej výške 200 €, za minimálne 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso, s výnimkou prevodov medzi vlastnými účtami klienta a splátok úveru), za minimálne 1 platbu na sporenie (sporenie k účtu, sporenie na bývanie, Šikovné investičné sporenie) alebo za aktíva klienta v banke vo výške 15.000 €. Ak klient má zároveň vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočnil na tomto účte minimálne 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií.

 

ČSOB – Účet Pohoda

Cena podľa cenníka: 6,00 €


50 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: ak je mesačný  kreditný obrat na účte min. 400 €  (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom)                                                              

a súčasne zrealizované aspoň 3 pravidelné platby mesačne (na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)                
a súčasne je zrealizovaných aspoň 5 platieb mesačne za tovar a služby platobnou kartou vydanou k účtu (debetnou alebo kreditnou)                
alebo ak priemerný stav úspor alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahne min. 20 000 €                     
alebo ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň ho aktívne využíva              
alebo  ak je klient štatutárom právnickej osoby alebo fyzickou osobou podnikateľom, má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok podnikateľského účtu má vo výške min. 3 000 € alebo má poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver v ČSOB. 

 

100 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Pohoda.

 

UniCredit Bank – U konto

Cena podľa cenníka: 7,00 €


100 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: pri bezhotovostnom zasielaní minimálne 400 € mesačne.

 

Poštová banka- UŽITOČNÝ ÚČET

Cena podľa cenníka: 4,00 €
Bez poskytnutia zliav

 

OTP – Aktívny účet

Cena podľa cenníka: 6,00 €


50 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: za vedenie účtu pri Aktívnom klientovi (pripísanie mzdy alebo iného príjmu vo výške minimálne 300 €, realizovanie minimálne 3 platieb platobnou kartou vydanou k bežnému účtu, realizovanie minimálne 1 platby prostredníctvom trvalého príkazu na úhradu alebo 1 platby prostredníctvom inkasa z bežného účtu.

Manželská zľava: 50% z poplatku za vedenie účtu pre každého z manželov, ak majú vedené dva samostatné Aktívne účty.

 

100 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: za vedenie Aktívneho účtu je manželská zľava a zároveň ak priemerný zostatok na všetkých vkladových produktoch klienta v banke za kalendárny mesiac je  min.10 000 €.

 

Prima banka - Osobný účet

Cena podľa cenníka: 3,90 €

100 % zľava z poplatku

Podmienky získania zľavy: poplatok za vedenie účtu je vrátený v mesiaci, keď priemerný zostatok bude vo výške minimálne 10 000 €. Okrem toho banka vráti klientovi z každej platby kartou 0,50% zo zaplatenej sumy (zaplatením kartou 780 € mesačne je účet zadarmo)

 

Raiffeisen BANK – ÚČET

Cena podľa cenníka: 4,00 €
Banka neposkytuje žiadne zľavy

 

Oberbank – Účet Klasik

Cena podľa cenníka: 1,50 €
Banka neposkytuje žiadne zľavy

 

BKS Bank – Premium konto

Cena podľa cenníka: 3,50 €
Banka neposkytuje žiadne zľavy

 

mBank - mKonto

Cena podľa cenníka:  0 €  pre všetkých klientov

 

Privatbanka – Konto Plus

Cena podľa cenníka:  0 € pre všetkých klientov

 

Fio banka - Fio osobný účet

Cena podľa cenníka:  0 € pre všetkých klientov

 

Porovnať všetky bežné účty aj s poplatkami môžete TU

Autor článku: Iveta Hudáková

 

 

 

 

 

 

 

  Užitočné články

Finančný Kompas v médiách