Zverejnené: 20.11.2023

Ako postupovať, keď ste omylom, poslali peniaze na účet cudzej osobe?


Article image
Posielanie peňazí z účtu na účet je dnes bežná vec. Tak ako pri všetkom, aj tu človek robí chyby a aj pri vypisovaní dlhého čísla účtu v tvare IBAN sa môžete pomýliť. Ak pošlete omylom peniaze na cudzí účet, dostať sa k nim nie je také jednoduché. Viac šťastia by ste mali v prípade neexistujúceho účtu, nakoľko sa peniaze vrátia automaticky späť na váš účet.

Ako postupovať, aby ste sa dostali k svojim peniazom?

Pokiaľ platba ešte nebola odoslaná z banky, môžete ju stornovať a peniaze sa vám obratom tak vrátia na váš účet. V prípade, že banka už platbu odoslala, vrátenie peňazí závisí od vôle protistrany. Šanca na vrátenie platby závisí výhradne od ochoty príjemcu platby vám ju vrátiť. Pomôcť by vám mohla aj vaša banka, ale tá vystupuje v tomto prípade len ako sprostredkovateľ.

Mali by ste navštíviť pobočku svojej banky a požiadať o sprostredkovanie vrátenia platby. Vaša banka následne kontaktuje banku príjemcu, ktorá osloví konkrétneho majiteľa účtu, na ktorý platba odišla. A je už na príjemcovi, či vám peniaze vráti, alebo nie. Potom vám už ostáva to len vymáhať súdne.

Súdna cesta je zložitá, zdĺhavá a náklady na vymáhanie navyšujú aj poplatky bánk za sprostredkovanie. Vysokým poplatkom sa vyhnete, ak sa platba uskutočnila v rámci jednej banky. Súdne poplatky sú sú vo výške niekoľko percent z vymáhanej sumy. Šanca na výhru v súdnom spore je vysoká, keďže nezákonné obohatenie viete jednoznačnej dokázať na základe výpisu z banky a súd môže priznať aj náhradu trov konania vrátane zastupovania právnikom.

Treba zvážiť riešenie súdnou cestou, ak sa jedná o menšiu sumu, pretože poplatky by prevýšili aj sumu, ktorú ste omylom poslali. Oplatí sa to v prípade, ak ide o tisíce eur.

Aký je postup pri žiadosti o vrátenie peňazí?

  • V prvom rade požiadate svoju banku o sprostredkovanie vrátenia omylom zaslanej platby.
  • Žiadosť o sprostredkovanie vrátenia peňazí odošle banka neoprávnenému príjemcovi.
  • Banka príjemcu požiada svojho klienta na vrátenie platby a zároveň ho informuje o tom, že ak platbu nevráti do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti, oznámi jeho identifikačné údaje platiteľovi za účelom vymáhania bezdôvodného obohatenia.
  • Ak príjemca peniaze nevráti na základe výzvy, potom môžete zvažovať vymáhanie súdnou cestou.
Pri bezdôvodnom obohatení platí 2 ročná premlčacia lehota, ktorá plynie od okamihu, kedy došlo k prevodu a kedy sa dozvedela osoba, ktorá peniaze omylom poslala, kto sa na jeho úkor obohatí. V tejto lehote je potrebné podať žalobu na súd, pretože výzva nestačí.

Poplatky jednotlivých bánk za sprostredkovanie

Tatra banka
Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby za poplatok 10,00 eur (poplatok sa vzťahuje na 1 platbu).
Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do zahraničia za poplatok 15,00 eur + poplatky iných bánk (poplatok sa vzťahuje na 1 platbu).

Slovenská sporiteľňa
Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu za poplatok 10,00 eur + poplatok banky príjemcu.
Žiadosť klienta o zmenu, storno prevodu, resp. o informáciu o pripísaní prevodu na Účet príjemcu v zahraničnej banke za poplatok 16,60 eur + poplatky zahraničnej banky.

ČSOB
Žiadosť klienta o vrátenie zrealizovanej platby SEPA platobné Operácie a Cezhraničné
platobné operácie za poplatok 16,50 eur + skutočné náklady, Hotovostné
platobné operácie za poplatok 16,50 eur.

UniCredit Bank
Žiadosť o opravu alebo vrátenie uskutočnenej platby, Prešetrenie uskutočnenej platby za poplatok 20,00 eur + poplatky iných bánk.

VÚB
Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode, prešetrenie
prevodu a riešenie dotazov zahraničných bánk z dôvodu uvedenia neúplných alebo nesprávnych
údajov vo vykonanom prevode za poplatok:

  • do 3 mesiacov 20.00 eur.

  • staršie ako 3 mesiace 50,00 eur.

  • staršie ako 1 rok 65,00 eur.

Prima banka
Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie úhrady za poplatok 15,00 eur.

mBank
Odoslanie žiadosti o vrátenie platby na žiadosť klienta za poplatok 10, 00 eur + celkové náklady bánk.

365.bank
Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby (úhrady/inkasa) po realizácii, zmena/doplnenie údajov na príkaze na úhradu po realizácii za poplatok 20,00 eur + poplatky zahraničnej banky.

Fio banka
Žiadosť o vrátenie inkasnej platby zaslanej cez SEPA za poplatok 10,00 eur.

Poštová banka
Sprostredkovanie žiadosti klienta o vrátenie platby (úhrady/inkasa) po realizácii, zmena/doplnenie údajov na príkaze na úhradu po realizácii za poplatok 20,00 eur + poplatky zahraničnej banky.

Privatbanka
Žiadosť o sprostredkovanie vrátenia chybne vykonanej SEPA platby na podnet klienta za poplatok 10,00 eur + poplatky bánk.

BKS Bank
Reklamácia / dodatočná identifikácia platobnej operácie do 3 mesiacov po spracovaní za poplatok 25,00 eur + poplatky cudzích bánk.

Reklamácia / dodatočná identifikácia platobnej operácie po 3 mesiacoch po spracovaní (max. do 5 rokov) za poplatok 40,00 eur + poplatky cudzích bánk.

TIP OD NÁS: Ak už ste zaslali svoje peniaze cez internetbanking na nesprávny účet, a prišli ste na to, môžete ešte skúsiť stornovať túto platbu priamo v internetbankingu. Ale ak odošlete platbu na účet v rovnakej banke, peniaze odídu z vášho účtu takmer okamžite.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách