Zverejnené: 24.06.2020

Ako správne si vybrať havarijné poistenie


Article image
Havarijné poistenie alebo Kasko je dobrovoľné poistenie pre prípad nehody motorového vozidla, ale aj jeho odcudzenia,  poškodenia, zničenia, živelnej udalosti. Výška poistného pri havarijnom poistení závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti.

Pred uzavretím havarijného poistenia by si mal každý klient porovnať ponuky viacerých poisťovní. Neodporúčame vyberať poistenie len podľa výšky poistného. Myslíte na poistné krytie, územnú platnosť poistenia, výšku spoluúčasti, asistenčné služby poisťovne, rýchlosť a kvalitu likvidácie poistných udalostí a pod. Je vždy dobré sa poradiť s odborníkmi.

Havarijné poistenie - aké rizika kryje

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla, jeho výbavy náhodnou poistnou udalosťou, ktorou môže byť havária, živelná udalosť, krádež, lúpež, vandalizmus, zrážka alebo stret vozidla so zverou. Klient si môže na základe uvedeného vybrať typ poistného krytia, ktoré mu najviac vyhovuje.

Z havarijného poistenia nie sú hradené škody, ak:
  • ide z vašej strany o úmyselné poškodenie vozidla
  • vozidlo bolo použité pri páchaní trestnej činnosti
  • sú škody spôsobené vojnovými udalosťami alebo nepokojmi v krajine
  • vodič jazdí bez vodičského preukazu a pod vplyvom návykových látok
 

Havarijné poistenie – spoluúčasť

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. To znamená, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. V prípadoch menších poistných udalostí môže dôjsť k situácii, kedy je škoda nižšia ako spoluúčasť. V takýchto prípadoch poistné plnenie nie je vyplácané.
Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody, napr. 15 % zo škody alebo  pevnou sumou, napr. 500 eur alebo kombinovane, napr. 15 %, minimálne však 500 eur.
 

Na akú hodnotu je potrebné vozidlo poistiť

Aby nedošlo k podpoisteniu vozidla, je potrebné stanoviť poistnú sumu ako obstarávaciu cenu nového vozidla. Pri jazdených vozidlách sa poistná suma môže určiť podľa viacerých kritérií, a to napríklad podľa faktúry za vozidlo, resp. podľa pokynov danej poisťovne, znaleckého posudku, ocenenia alebo stanovenia pôvodnej ceny predajcom.

Poistný trh sa mení a poisťovne z roka na rok menia poistné sumy aj podmienky. Preto je vhodné si havarijnú poistku pravidelne každoročne overovať, či nemôžete získať výhodnejšiu. To je možné prostredníctvom internetových kalkulačiek havarijného poistenia, ktoré vypočítajú aktuálnu cenu. Kalkulačku havarijného poistenia máme aj na našej stránke Finančný kompas, kde získate prehľad o najvýhodnejšej ponuke na trhu.
 
Porovnanie poistenia TU.
Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách