Zverejnené: 31.01.2024

Ako v roku 2024 získať príspevok na rekreáciu?


Article image
Od 1. januára 2019 je v platnosti na Slovensku novela zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Rekreačný poukaz je jedna z foriem benefitov pre zamestnancov, ktorí môžu využiť príspevok na relax a oddych v rôznych ubytovacích zariadeniach a centrách a podporiť tak cestovný ruch na Slovensku.

Je to osobitný platobný prostriedok alebo forma platidla, ktorú možno použiť za určitých zákonom daných podmienok. Rekreačné poukazy sú vydávané limitovaným poskytovaním podľa ustanovení osobitného predpisu a ich špecifikom je aj to, že ich možno použiť výlučne na území Slovenskej republiky a len u tých poskytovateľov rekreačných služieb, ktorí majú zmluvný vzťah so spoločnosťou vydávajúcou rekreačný poukaz.

Príspevok na rekreáciu poskytnutý v súlade so Zákonníkom práce je z pohľadu zamestnanca príjmom oslobodeným od dane a z pohľadu zamestnávateľa je daňovým výdavkom.

Z rekreačných poukazov profitujú tak ako zamestnanci, ktorým zamestnávateľ za pobyt pripláca, tak aj domáce rekreačné zariadenia. Rekreačný poukaz sa dá využiť na vianočné a silvestrovské pobyty, ale aj počas celého roka.

Od 1. januára 2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za splnenia rovnakých podmienok a v rovnakej maximálnej sume 275,00 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Zamestnávateľ môže nad rámec svojho zákonného 55 % príspevku poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu zo sociálneho fondu.

Výška príspevku na rekreačný poukaz

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275,00 eur za kalendárny rok. V tejto výške dostanú príspevok len zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na skrátený úväzok, sa maximálna suma príspevku na rekreáciu zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Kto má nárok na rekreačný príspevok

Nárok na príspevok na rekreáciu majú zamestnanci a jeho rodinní príslušníci (manželka, vlastné deti, deti zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti), ale aj osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Zamestnanci, ktorí odpracovali v spoločnosti najmenej 24 mesiacov, majú nárok na rekreačný príspevok. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.

Ak je niekto na materskej alebo rodičovskej dovolenke, podmienka je spĺňať to, že pracujú vo firme s viac ako 50 zamestnancami a odpracovali vo firme viac ako 2 roky. Do tejto doby sa počíta i čas strávený na materskej, prípadne rodičovskej dovolenke.

Pri SZČO je to rovnaké ako pri zamestnávateľovi a faktúru je možné dať do nákladov na zníženie základu dane. Rovnako platí podmienka, že podnikateľská činnosť musí byť vykonávaná nepretržite aspoň 24 mesiacov, pričom náklady si môže podnikateľ do výdavkov zahrnúť v takom rozsahu, v takej výške a za takých podmienok ako pri poskytovaní príspevku na rekreáciu.

Rekreačný príspevok je možné uplatniť aj vtedy, ak je zakúpený voucher, ktorý slúži ako darček pre blízkych, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Podmienkou je účasť žiadateľa na pobyte a platba realizovaná z účtu zákazníka, ktorý o príspevok žiada.

Nárok čerpať príspevok na rekreáciu nemajú zamestnanci, ktorí pracujú na dohodu.
Ministerstvo financií SR v súčasnosti neuvažuje o zmenách pravidiel poskytovania rekreačných poukazov a ani sa nevedú diskusie, ktoré by zmenu aktivovali.

Kde a ako je možné využiť rekreačný poukaz

 • rekreačný poukaz je vydaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu,
 • možno ho využiť len na území Slovenskej republike a len vo vybraných rekreačných zariadeniach,
 • je určený iba pre fyzické osoby,
 • rekreačný poukaz je neprenosný, môže ho využiť len osoba, pre ktorú bol pôvodne vydaný,
 • je určený len na úhradu oprávnených výdavkov podľa zákona.
Rekreačný poukaz je možné využiť raz ročne len u jedného zamestnávateľa. Príspevok na rekreáciu si však u jedného zamestnávateľa môžete rozložiť na viacero pobytov. Zamestnanec musí o príspevok na rekreáciu požiadať a musí doložiť účtovný doklad do 30 dní od skončenia rekreácie.

Doklad pre zamestnávateľa musí obsahovať:

 • meno zamestnanca a mená všetkých účastníkov pobytu,
 • cenu za pobyt,
 • termín pobytu,
 • musí byť minimálne za 2 prenocovania a viac, alebo za pobytový balík na min. 2 prenocovania.

Ako si uplatniť príspevok

Ak má zamestnanec záujem o príspevok na rekreáciu, musí svojmu zamestnávateľovi podal žiadosť o rekreačný príspevok, keďže tento sa nezískava automaticky. Počas jedného kalendárneho roka oň môže požiadať len u jedného zamestnávateľa. Zároveň naň majú nárok bez rozdielu zamestnanci pracujúci v súkromných aj štátnych firmách.

 Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu dvoma spôsobmi:

 • na základe účtovných dokladov (oprávnených výdavkov) predložených zamestnancom zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca;
 • rekreačným poukazom podľa osobitného predpisu, pričom povinnosťou zamestnávateľa je evidovať dátum začatia rekreácie a skutočné použitie (čerpanie) poukazu zamestnancom pre účely zahrnutia týchto výdavkov (nákladov) do daňových výdavkov.
Pre uznanie finančného príspevku na rekreáciu potrebuje zamestnanec doklad. Poskytovateľ služby vystaví napríklad pokladničný doklad z registrovanej pokladnice, pokladničný príjmový doklad alebo faktúru.

Ako prebieha celý proces využitia rekreačného poukazu

 • Zamestnanec si vyberie svoj pobyt na území Slovenskej republiky s najmenej 2 prenocovaniami. Môže si vybrať jeden pobyt na využitie maximálneho príspevku alebo počas roka využiť aj viac pobytov.
 • Pred platbou ubytovania zvolí možnosť vystavenie dokladu o zaplatení a absolvovaní pobytu na účely poskytnutia rekreačného príspevku od zamestnávateľa.
 • Pobyt môže využiť aj s rodinnými príslušníkmi alebo aj na detské tábory.
 • Po ukončení pobytu bude vygenerovaný doklad pre zamestnávateľa, ktorý je zaslaný na e‑mail zadaný pri objednávke.
 • Tento účtovný doklad prinesie zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý ho v najbližšej výplate preplatí max 55 % zo sumy, ktorú zamestnanec zaplatili za pobyt.
Zamestnávateľovi je potrebné predložiť potrebné účtovné doklady na preplatenie:
 • zálohovú faktúru;
 • vystavenú faktúru (zamestnanec ju obdrží po skončení pobytu, ale je potrebné o ňu požiadať, keďže nie všetci klienti si chcú uplatniť rekreačný príspevok;
 • ubytovací poukaz, na ktorom je potvrdenie o absolvovaní pobytu, ktoré si zamestnanec môžete dať potvrdiť v ubytovacom zariadení, že na pobyte naozaj bol.
Doklad o zaplatení miestnej dane odovzdá zamestnanec spolu s dokladom o ubytovaní zamestnávateľovi. Je na zamestnávateľovi, či doklad o zaplatení miestnej dane uzná, keďže aj doklad o zaplatení miestnej dane musí spĺňať náležitosti, ktoré predpisuje zákon.
 
TIP OD NÁS: Ak spĺňate všetky podmienky a máte nárok na rekreačný poukaz, nezabúdajte na cestovné poistenie. Cestovné poistenie vám aj pri cestovaní či rekreácii na Slovensku môže v mnohých prípadoch ušetriť veľa starostí aj nákladov.

Ak sa rozhodnete pre rekreáciu v horách, cestovné poistenie do hôr vás ochráni počas pobytu v horách a kryje riziká, ako zásah horskej záchrannej služby, úraz, stratu batožiny a zodpovednosť za škodu. Nikdy nepodceňujte poistenie.

Porovnanie cestovného poistenia v poisťovniach aj s možnosťou ONLINE poistenia môžete na našom webe Finančný Kompas.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách