Zverejnené: 31.05.2023

Ako vás komplexné cestovné poistenie ochráni pred nečakanými výdavkami?


Article image Leto nám pomaly klope na dvere a blíži sa čas dovoleniek. Aby ste si ju užili bez zbytočných komplikácií, je dôležité vybrať si to správne cestovné poistenie, ktoré vás ochráni pred nečakanými výdavkami. Pri výbere cestovného poistenia je veľmi dôležité, na aký typ dovolenky sa chystáte a kde. Je rozdiel medzi klasickým oddychom, alebo či  sa budete venovať športu, plavbe a adrenalínu. Rozdiel je aj v tom, či na dovolenku cestujete vlastným autom, autobusom alebo letecky. Riziko je vždy a všade. Prinášame vám niekoľko rád, ako si správne vybrať a hlavne, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám a nepríjemným situáciám, lebo dovolenka je na oddych a nie na riešenie problémov.

Aký je účel cestovného poistenia?

Účelom cestovného poistenia je, aby vám krylo v zahraničí to, čo vaše zdravotné poisťovne doma na Slovensku. Prvoradé je poistenie liečebných nákladov napríklad v prípade ochorenia, operácie, predpísanie liekov atď.

Z európskeho preukazu zdravotného poistenia máte nárok na zdravotné ošetrenie v akejkoľvek členskej krajine EÚ, Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku. Výdavky spojené s ošetrením sú kryté, ale len v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Súkromné zariadenia tento preukaz neakceptujú a za niektoré úkony alebo lieky si budete musieť priplatiť.

Európsky preukaz zdravotného poistenia nie je všetko

Európsky preukaz zdravotného poistenia vám vydá vaša zdravotná poisťovňa. Často platí nielen v členských krajinách Európskej únie, ale aj v ďalších krajinách Európy. Je preto dobré, aby ste si rozsah jeho platnosti overili vo svojej zdravotnej poisťovni.

S týmto preukazom máte nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov, ktorí sú napojení na verejný systém zdravotného poistenia, a to za rovnakých podmienok ako občania danej krajiny. V praxi to znamená, že prípadné doplatky za zdravotnú starostlivosť si musíte uhradiť sami.

Taktiež s týmto preukazom nie sú kryté náklady za prevoz do SR a repatriáciu či záchranné činnosti ako pátranie horskej služby. Z toho vyplýva, že na cesty po Európe i po svete je nevyhnutné mať aj komerčné cestovné poistenie, či už krátkodobé len na určenú cestu alebo dlhodobé platné zvyčajne počas celého roka na všetky zahraničné cesty.

Druhy cestovného poistenia

 • Krátkodobé cestovné poistenie – je vhodné na jednodňové výlety v zahraničí, ale aj ako poistenie na dovolenku. V rámci tohto poistenia nestrávite v cudzine veľa dní a od toho sa, samozrejme, odvíja aj cena.
 • Dlhodobé cestovné poistenie – sa oplatí, ak plánujete mimo Slovenska cestovať počas roka častejšie. V dlhodobom poistení totiž nie ste limitovaní počtom ciest, ale počtom dní v zahraničí počas jedného roka. Väčšina slovenských poisťovní ich ohraničuje na 60. Takže, ak pôjdete napríklad počas roka na dovolenku trikrát, môže byť pre vás výhodnejšia voľba dlhodobé cestovné poistenie.
 • Poistenie do hôr – platí na území Slovenskej republiky a v rámci neho je hradený výjazd Horskej záchrannej služby.

Komplexné cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie sa skladá z viacerých poistení, ako napríklad:
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • úrazové poistenie,
 • poistenie batožiny,
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie právnej pomoci,
 • poistenie storna zájazdu,
 • náklady na záchrannú činnosť v horských oblastiach,
 • zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku.
Takéto komplexné poistenie je vhodné predovšetkým, keď cestujete letecky, prípadne inou spoločnou dopravou, alebo idete na zájazd, dovolenku či výlet v réžii cestovnej kancelárie. Komplexné cestovné poistenie vás totiž ochráni aj pred situáciami, ktoré zapríčiní niekto iný, ako napríklad meškanie letu, ktoré vám naopak pri cestovaní na vlastnú päsť – vlastným dopravným prostriedkom nehrozia.

Cena cestovného poistenia

Cena  alebo sadzba poistného, tak ako pri iných druhoch poistení, sa líši nielen medzi poisťovňami, ale aj v rámci jednej poisťovne.
Najdôležitejší faktormi ovplyvňujúcimi výšku poistenia sú najmä:
 • dĺžka pobytu alebo počet dní v zahraničí,
 • krajina pobytu, napr. Európa, svet,
 • typ cesty – turistická alebo pracovná, aký druh práce v zahraničí vykonávate,
 • vek poisteného – kategórie deti, dospelí, seniori, rodina,
 • športové aktivity – turistický, rekreačný alebo rizikový šport,
 • vybrané druhy pripoistenia.

Cestovné poistenie a platenie lekára v zahraničí

Ošetrujúci lekár bude väčšinou chcieť, aby ste menšie sumy zaplatili priamo na mieste, následne ich poisťovňa preplatí po návrate. Vyššie sumy (napríklad pri hospitalizácii) lekár alebo nemocnica vyfakturuje priamo poisťovni prostredníctvom tzv. asistenčnej služby. Preto je vhodné potvrdenie, že máte cestovné poistenie, nosiť stále so sebou, najmä na dlhšie pobyty.

Asistenčná služba je obvykle celosvetový obchodný partner poisťovne, ktorý sa stará o jej klientov v zahraničí. Pracovníci asistenčnej služby väčšinou hovoria aj po slovensky a sú k dispozícii nonstop 365 dní v roku a 24 hodín denne. Telefónne číslo asistenčnej služby, ale aj číslo poistnej zmluvy cestovného poistenia si treba dobre uložiť, aby ste vždy a ihneď vedeli, kam sa obrátiť v prípade potreby.

Kedy poisťovňa nevyplatí poistné plnenie?

 • pri poistnej udalosti s priamou príčinou – požitie alkoholu alebo iných návykových látok,
 • pri stomatologických zákrokoch, ktoré stoja viac ako 300 eur,
 • pri kozmetických zákrokoch,
 • pri tehotenstve a pôrode,
 • pri terorizme,
 • pri rizikových aktivitách a športe, ako napr. zoskoky z lietadiel, poľovanie a pod.
 • ak je pred vycestovaním do krajiny povinné očkovanie a vy ste ho neabsolvovali.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

TIP OD NÁS: Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek typ cestovného poistenia, v žiadnom prípade sa nevypláca podceniť jeho výber. Dnes za pár minút vybavíte cestovné poistenie aj online.
Pred uzavretím poistnej zmluvy cestovného poistenia by ste sa mali držať 5 základných pravidiel: Kam cestujete, čo si chcete poistiť, čo budete na dovolenke robiť, či cestujete pravidelne, alebo či cestujete na jednu dovolenku za rok.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách