Zverejnené: 05.12.2018

Ako zhodnotiť vaše peniaze? Máme pre vás niekoľko tipov


Article image

Termínované vklady

Termínovaný vklad je vhodný vtedy, ak nepotrebujete mať peniaze ihneď k dispozícii. Výhodou je vyššie zhodnotenie ako u bežného alebo sporiaceho účtu, nevýhodou je uloženie finančných prostriedkov na dlhšiu dobu, a to až po dobu niekoľkých rokov. Ročný úrok pri termínovaných vkladoch sa pohybuje okolo 0,40 % ročne.


Sporiaci účet

Ak finančné prostriedky potrebujete mať kedykoľvek k dispozícii je vhodné vložiť ich na sporiaci účet. Vedenie sporiaceho účtu býva väčšinou bezplatné. Často je poskytovaný ako podúčet bežného účtu, alebo ho banky ponúkajú aj samostatne. Sporiaci účet poskytuje viacero výhod, ako je vyššia úroková sadzba v porovnaní s bežným účtom a žiadne, prípadne krátke výpovedné lehoty. Ročný úrok pri sporiacich účtoch za splnenia určitých podmienok (aktívny účet, pravidelné sporenie, minimálny zostatok a pod.) sa pohybuje od 0,01 % do 5 % ročne.


Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie zabezpečuje rodinu v prípade smrti alebo úrazu. Poskytuje nielen poistnú ochranu, ale aj sporenie. Spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do podielových fondov. Na konci poistenia dostanete lepšie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia. Odporúčaná doba poistenia je minimálne 10 rokov.


Investícia do zlata

Ak chcete investovať do zlata, musíte rátať s nízkou výnosnosťou, vysokou volatilitou (nestálosť, kolísavosť), nedá sa určiť jeho správna cena a  jeho charakter je špekulatívny, nie investičný. Zakúpiť je možné zlaté mince, medaily, šperky alebo zliatky. Fyzické držanie zlata so sebou nesie možné nevýhody - nenesie dividendy, je tu riziko krádeže alebo strát a obmedzená likvidita.


Investicia do kryptomien

Kryptomena je čoraz viac známejšia digitálna mena v elektronickej podobe, ktorú je možné vymieňať za bežné meny a použiť na platbu tovaru a služieb. Treba vyberať perspektívne kryptomeny, investovať pravidelne, v menších množstvách a dlhodobo niekoľko rokov.

 

Investície do nehnuteľnosti

Zisk z investície do nehnuteľnosti vám môže plynúť z prenájmu nehnuteľnosti. Investovať do nehnuteľnosti sa dá aj v súvislosti s obstaraním vlastného bývania. Pri výbere nehnuteľnosti je potrebné brať do úvahy polohu nehnuteľnosti, likviditu, náročnosť na správu, citlivosť na hospodársky vývoj, potrebu dodatočné investície na rekonštrukciu.

 

Investície do podielových fondov

Každý podielový fond je tvorený peňažnými prostriedkami viacerých jednotlivcov - investorov. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť, ktorá investuje tieto peňažné prostriedky investorov do rôznych tried aktív v súlade s investičnou stratégiou podielového fondu. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní by mala byť aj vaša tolerancia voči riziku. Pri akciových fondoch nie sú výnimočné ani poklesy o 20 a viac percent. Bezpečnejšie sú fondy napríklad dlhopisové fondy či fondy peňažného trhu, ktorých sa  takého výkyvy viac menej vyhýbajú.


Investovanie do dlhopisov

K tejto investícii je potrebný dostatok finančných prostriedkov. Dlhopisy môžete získať na burze prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. U päťročných sporiacich štátnych dlhopisov môžete v piatom roku získať úročenie až vo výške šiestich percent.

 

Prehľad podielových fondov dostupných na trhu nájdete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách