Zverejnené: 19.04.2017

Alokačný pomer


Je to percentuálny pomer, ktorým si klient určí prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov, teda časti zaplateného poistného, do jednotlivých investičných fondov, ktoré mu ponúka poisťovňa.

Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%. V priebehu poistenia si klient môže meniť alokačný pomer, Môže o to požiadať písomnou formou. Za zmenu alokačného pomeru si môže poisťovňa účtovať aj poplatok.