Zverejnené: 5.9.2016

Alokačný pomer


Hodnotenie
1x

Je to percentuálny pomer, ktorým si klient určí prerozdelenie svojich investovaných prostriedkov, teda časti zaplateného poistného, do jednotlivých investičných fondov, ktoré mu ponúka poisťovňa.

Súčet pomerov, v ktorých sa bude do fondov investovať sa musí rovnať 100%. V priebehu poistenia si klient môže meniť alokačný pomer, Môže o to požiadať písomnou formou. Za zmenu alokačného pomeru si môže poisťovňa účtovať aj poplatok.