Zverejnené: 12.04.2017

Asistencia


Pomoc poskytnutá  poisťovňou poisteným osobám v zahraničných poisťovniach, na základe dohôd medzi týmito poisťovňami.

Dohody stanovujú rozsah poskytovanej pomoci, ktorý je partnerská poisťovňa ochotná uhradiť. Miera pomoci je závislá od dojednaných poistných podmienok. Väčšinou ide o materiálnu, technickú a organizačnú pomoc, ktorá  uľahčí situáciu napríklad zahraničnému turistovi po nepredvídanej poistnej udalosti na dovolenke.

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách