Zverejnené: 20.12.2023

Bankový odvod od roku 2024 je na spadnutie


Article image
Podľa stanoviska Slovenskej bankovej asociácie, navrhované zavedenie bankovej dane ohrozuje schopnosť domácich bánk podporovať slovenskú ekonomiku. Daňové zaťaženie bánk je na  úrovni 45 % znamená, že banky budú mať výrazne zúžený priestor na úverovanie ako bežných obyvateľov, tak aj firiem. Podľa vyjadrení Európskej centrálnej banky, bankové dane zavádzane v niektorých krajinách EÚ môžu viesť k zníženiu schopnosti bánk poskytovať úvery svojim klientom.

Na Slovensku je ziskovosť bánk na najnižšej úrovni v rámci strednej a východnej Európy a patrí medzi najnižšie v EÚ. Výrazne zvýšenie daňového zaťaženia bánk znamená, že banky stratia schopnosť v dostatočnej miere tvoriť vlastný kapitál a pokrývať tak v plnej výške dopyt po úveroch. Zníženie ziskovosti slovenských bánk znamená, že investície v rámci bankových skupín sa Slovensku budú vyhýbať.

Podľa prieskumu SBA takmer 60%  občanov nesúhlasí s vyšším zdaňovaním bánk, ak to bude znamenať zhoršenie poskytovania úverov. Bankový odvod platí na Slovensku od roku 2012. zaviedla aj tretia vláda Roberta Fica. Neskôr však bola zrušená. Do roku 2020 bola vo výške 0,4 % z pasív bankových spoločností.

Čistý zisk bankového sektora na Slovensku po zdanení bol v roku 2018 takmer 640 miliónov eur a  za prvý polrok 2019 dosiahol hodnotu 346 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 2% v porovnaní s prvým polrokom 2018. Ziskovosť bankového sektora meraná priemernou hodnotou rentability vlastného kapitálu bánk je v krajinách EU v priemere 6,5%, zatiaľ čo na Slovensku je to viac ako 11%.

Podľa slov ministra Kameniského, mimoriadny odvod pre banky a ďalšie subjekty s licenciou od NBS má do štátneho rozpočtu priniesť 336 miliónov eur. Bankový odvod bude mať sadzbu 30 %, ktorá bude klesať po 5 % až do roku 2027. Celkovú efektívnu daňovú sadzbu sme nastavili v nasledujúcom roku na úroveň 45 %. Opatrenie má platiť od 1. januára budúceho roka.

Minister financií vysvetlil, že bankový odvod sa má stať súčasťou zákona o dani z regulovaných odvetví, čo znamená, že by nebol platený z pasív očistených o vlastné imanie ako bolo v minulosti, ale z hospodárskeho výsledku. Banky po novom budú platiť bankový odvod len v prípade, ak budú mať kladný hospodársky výsledok.  
Zdroj: SBA

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách