Zverejnené: 10.03.2017

Bezkontaktná platobná karta


Hodnotenie
3x

Držitelia tejto karty môžu platiť v obchodoch aj bez zadania PIN kódu a to priložením k terminálu. Limit pre jednu bezkontaktnú platbu je 20 €,  limit pre všetky po sebe nasledujúce bezkontaktné platby je 60 €. Po vyčerpaní limitu je potrebné pri platení zadať PIN kód. Bezkontaktne je možné platiť všade, kde je znak bezkontaktných platieb.