Zverejnené: 18.07.2019

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR


Základné informácie o banke    

 

Adresa sídla spoločnosti: Pribinova 4, 81109 Bratislava
IČO: 36 869 856
Kód banky: 8420
BIC/SWIFT kód: BFKKSKBB
Označenie banky: BKSB
Infolinka zo SR: 02 323230-00
Infolinka zo zahraničia: +421 (0) 2 323230-00
Fax: + 421 (0) 2 323230-20
E-mail:    [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR: 02 323230-00
Blokácia platobnej karty zo zahraničia: +421 (0) 2 323230-00

 

 

Tieto linky vás môžu zaujímať


Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

Internetbanking

                   

Zoznam produktov z portálu Finančný kompas

 

Termínované vklady

Hypotéky

Bežné účty

Podnikateľské účty

 

História banky

História  BKS Bank AG siaha až do roku 1922 vstupom A. v. Ehrfelda do komanditnej spoločnosti s „Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank“ (Bavorskou hypotekárnou a zmenkovou bankou) pod názvom „Kärntner Kredit und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld & Co“ (Korutánska kreditná a zmenkovo-banková spoločnosť Ehrfeld & spol.). Jej obchodná orientácia bola najmä na firemných klientov. V roku 1928 došlo k zmene na akciovú spoločnosť Bank für Kärnten  - Banka pre Korutánsko a neskôr v roku 1939 sa zmenil názov spoločnosti na Bank für Kärnten Aktiengesellschaft.

Od roku 1964 banka začala poskytovať malé úvery pre súkromných klientov a v roku 1965 začala spoluprácu so stavebnou sporiteľňou Wüstenrot.

BKS Bank AG patrí do skupiny 3 Banken Gruppe, ktorá pozostáva z troch nezávislých a samostatných bánk -  Oberbank AG, BTV AG (Bank für Tirol und Vorarlberg) a BKS Bank AG. 3 Banken Gruppe ponúka klientom služby univerzálneho bankovníctva.

Na slovenskom trhu začala BKS Bank AG svoju činnosť v roku 2011 otvorením pobočky v Bratislave.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách