Zverejnené: 23.06.2022

Broker


Article image
Broker je profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií medzi jednotlivými dealermi. Obchoduje na cudzí účet, pričom za každý uskutočnený obchod inkasuje brokerský poplatok. Poznáme tri typy brokerov – MM, ECN, a STP. Každý z týchto troch typov brokerov má rozdielne obchodné podmienky, ako aj poplatky za obchodovanie. Brokerov môžeme deliť na burzových a mimoburzových (OTC) brokerov. V poisťovníctve má označenie ako nezávislý sprostredkovateľ, ktorý dojednáva poistenie v prospech viacerých poisťovní. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách