Zverejnené: 23.06.2022

Broker


Broker je profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií medzi jednotlivými dealermi. Obchoduje na cudzí účet, pričom za každý uskutočnený obchod inkasuje brokerský poplatok. Poznáme tri typy brokerov – MM, ECN, a STP. Každý z týchto troch typov brokerov má rozdielne obchodné podmienky, ako aj poplatky za obchodovanie. Brokerov môžeme deliť na burzových a mimoburzových (OTC) brokerov. V poisťovníctve má označenie ako nezávislý sprostredkovateľ, ktorý dojednáva poistenie v prospech viacerých poisťovní. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách