Zverejnené: 20.7.2016

Cenina


Hodnotenie
0x

Cenina je určitá vec, ktorá môže za určitých okolností nahradiť bežné obeživo.

Má svoju špecifickú hodnotu, často vopred určenú. Väčšinou  slúži  k nejakému účelu, kde nahradzuje papierové peniaze. Medzi konkrétne formy ceniny patria poštové známky, kolky, poukážky, gastrolístky a iné.