Zverejnené: 10.05.2024

Ceny nehnuteľností pokračujú v klesaní


Article image


Na konci roku 2023 sa pokles cien nehnuteľností výrazne spomalil. Ceny nehnuteľností medzi štvrťrokmi klesli o 0,4 %. Trend medzimesačných rastov pretrval od októbra do januára, vo februári však prišlo k výraznému zlacneniu. Podľa porovnaní NBS počas celého roku 2023 sa zastavilo  postupné znižovanie ponuky. Mierne vzrástli ceny bytov, zatiaľ čo ceny domov, naopak, poklesli. Najvýraznejší pokles NBS eviduje v Banskobystrickom a Košickom kraji. V Bratislave ceny prvý krát od konca roku 2022 mierne vzrástli.

Podľa NBS v prvom štvrťroku 2024 poklesli ponukové ceny nehnuteľností o 0,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku sú ceny o 5,2 % nižšie. Ide o pokles 10 EUR/m2, čo sa odzrkadluje na priemernej cene 2423 EUR/m2. K posunu celkovej ceny bývania smerom nadol prispel najmä Košický a Banskobystrický kraj. Príspevok Bratislavského kraja je po dlhej dobe opäť kladný (Príspevok je chápaný ako zmena ceny v danom kraji, vynásobena váhou kraja na celkovej priemernej cene).

Ako uvádza Národná banka Slovenska, priemerná cena bytov na začiatku roku 2024 vzrástla o necelých 5 EUR/m2 a dostala sa na hodnotu 2689 EUR/m2. Medzi štvrťrokmi bol mierny nárast o 0,2 % (medziročne –3,8 %). Vzrástli predovšetkým ceny 1-izbových bytov, rozľahlé 5-izbové zlacneli.

Naopak, priemerná cena domov sa znížila o 47 EUR/m2. Vymazala tak rast z predchádzajúceho štvrťroka a dosiahla úroveň 1865 EUR/m2. Oproti minulému štvrťroku ide o pokles o 2,4 % (medziročne -3,4 %). Pokles ponuky, ktorý pretrvával počas celého roku 2023 sa v prvom štvrťroku 2024 zastavil. Spomalenie cenového poklesu v predchádzajúcom štvrťroku pravdepodobne mohlo na trh priviesť nových predávajúcich. Takto zvýšená ponuka následne prispela k dodatočnému zníženiu cien. Podiel bytov a domov na celkovom objeme inzerátov zostal nezmenený.

Z regionálneho pohľadu je najzaujímavejší prvý cenový rast v Bratislavskom kraji od konca roku 2022, ako uvádza NBS. Ceny klesali v 6 krajoch, najviac v Banskobystrickom (-7,2 %) a Košickom (-3,1 %). V Banskobystrickom kraji bol rozhodujúcim faktorom pokles cien domov v okresoch Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Zvolen. V Košickom kraji mal najvýraznejší vplyv pokles cien bytov aj domov v okrese Košice I.

Cenový rast sa eviduje v Nitrianskom (+3,4 %) a Bratislavskom kraji (+0,3 %). V Nitrianskom kraji k rastu prispel cenový vývoj v okrese krajského mesta a ceny bytov v okrese Šaľa. V Bratislavskom kraji to boli okresy Bratislava III a Senec. Zaujímavosťou je, že Košický kraj mal v minulom štvrťroku najrýchlejší rast, zatiaľ čo Nitriansky, naopak, najvýraznejší pokles.

Podľa vyjadrení NBS návrat k rastu nebude taký jednoduchý ako sa z údajov za minulý štvrťrok mohlo zdať. V priebehu posledného štvrťroku 2023 medzimesačne ceny nehnuteľností postupne rástli, pričom tento trend pretrval aj v januári 2024. Február a marec však priniesli výrazne nižšie čísla. V dôsledku vývoja v týchto dvoch mesiacoch je medzištvrťročné tempo rastu napokon záporné. Vývoj cien domov a bytov je na mesačnej báze veľmi premenlivý. Zreálnenie očakávaní na trhu potvrdzuje aj mesačná štatistika čistého prírastku úverov na nehnuteľnosti.

Zdroj: NBS

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách